Thumnail
著者 Hata, Naomi; Okinaka, Yasushi; Iwamoto, Tokinori; Kawato, Yasuhiko; Mori, Koh-Ichiro; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Archives of Virology
155巻
10号
出版年月日 2010-10
Thumnail
著者 Adachi, Kei; Sumiyoshi, Kosuke; Ariyasu, Ryo; Yamashita, Kasumi; Zenke, Kosuke; Okinaka, Yasushi;
掲載誌名 Virology Journal
7巻
150号
出版年月日 2010
Thumnail
著者 Pakingking, Rolando Jr.; Mori, Koh-Ichiro; Sugaya, Takuma; Oka, Masakazu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
40巻
3号
出版年月日 2005-09
Thumnail
著者 Hata, Naomi; Okinaka, Yasushi; Sakamoto, Takahiro; Iwamoto, Tokinori; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 魚病研究
42巻
4号
出版年月日 2007-12
Thumnail
著者 Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
80巻
2号
出版年月日 2008-07-07
Thumnail
著者 Ito, Yu; Okinaka, Yasushi; Mori, Koh-Ichiro; Sugaya, Takuma; Nishioka, Toyohiro; Oka, Masakazu; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Diseases of Aquatic Organisms
79巻
3号
出版年月日 2008-05-08
Thumnail
著者 Furusawa, Ryo; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Journal of General Virology
87巻
出版年月日 2006
Thumnail
著者 Okuda, Jun; Arikawa, Yoko; Takeuchi, Yusuke; Mostafa, Mahmoud; Suzaki, Etsuko; Kataoka, Katsuko; Suzuki, Toshiharu; Okinaka, Yasushi; Nakai, Toshihiro;
掲載誌名 Microbial Pathogenesis
41巻
6号
出版年月日 2006-12