Thumnail
著者 Fujikawa, Yukichi; Shimokawa, Mariko; Satoh, Fumi; Satoh, Osamu; Yoshioka, Daisuke; Aida, Satoshi; Uematsu, Kazumasa; Iijima, Noriaki;
掲載誌名 Comparative Biochemistry and Physiology Part A : Molecular & Integrative Physiology
161巻
2号
出版年月日 2011
Thumnail
著者 Djawad, Muhammad Iqbal; Namba, Kenji; Matsuura, Junichi; Uematsu, Kazumasa;
掲載誌名 生物生産学研究
35巻
2号
出版年月日 1996-12
SelfDOI 10.15027/24710
Thumnail
著者 半田 岳志; 難波 憲二; 植松 一眞; 吉田 将之;
掲載誌名 生物生産学研究
35巻
2号
出版年月日 1996-12
SelfDOI 10.15027/24709
Thumnail
著者 Uematsu, Kazumasa; Otake, Tsuguo; Tsukamoto, Yoichi; Sakakura, Yoshitaka; Kurokura, Hisashi; Hasumoto, Hiroshi; Tsukamoto, Katsumi;
掲載誌名 生物生産学研究
31巻
2号
出版年月日 1992-12
SelfDOI 10.15027/24653
Thumnail
著者 Uematsu, Kazumasa;
掲載誌名 広島大学生物生産学部紀要
29巻
2号
出版年月日 1990-12
SelfDOI 10.15027/23511
Thumnail
著者 Uematsu, Kazumasa; Otake, Tsuguo; Kurokura, Hisashi; Tsukamoto, Katsumi; Oya, Machiko; Go, Akio;
掲載誌名 広島大学生物生産学部紀要
29巻
1号
出版年月日 1990-07
SelfDOI 10.15027/23502
Thumnail
著者 Yoshida, Masayuki; Okamura, Izumi; Uematsu, Kazumasa;
掲載誌名 Behavioural brain research
153巻
1号
出版年月日 2004