Thumnail
著者 Ueno, Hiroki; Naka, Hiromitsu; Ohshita, Tomohiko; Wakabayashi, Shinichi; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
59巻
4号
出版年月日 2010-12
Thumnail
著者 Kondo, Keita; Maruishi, Masaharu; Ueno, Hiroki; Sawada, Kozue; Hashimoto, Yukari; Ohshita, Tomohiko; Takahashi, Tetsuya; Ohtsuki, Toshiho; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 BMC Neuroscience
11巻
出版年月日 2010-11-20
Thumnail
著者 Ueno, Hiroki; Maruishi, Masaharu; Miyatani, Makoto; Muranaka, Hiroyuki; Kondo, Keita; Ohshita, Tomohiko; Matsumoto, Masayasu;
掲載誌名 Brain Injury
23巻
4号
出版年月日 2009