著者 Noshiro, Mitsuhide; Kawamoto, Takeshi; Nakashima, Ayumu; Ozaki, Noritsugu; Ueno, Toshinori; Saeki, Masayumi; Honda, Kiyomasa; Fujimoto, Katsumi; Kato, Yukio;
掲載誌名 Genes to Cells
23巻
8号
出版年月日 2018-08-16
著者 Tamura, Ryo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Sasaki, Kensuke; Maeda, Kazuya; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
13巻
5号
出版年月日 2018-05-03
著者 Maeda, Kazuya; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Nagai, Takuo; Irifuku, Taisuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
12巻
3号
出版年月日 2017-03-09
著者 Nagai, Takuo; Doi, Shigehiro; Nakashima, Ayumu; Irifuku, Taisuke; Sasaki, Kensuke; Ueno, Toshinori; Masaki, Takao;
掲載誌名 PLoS ONE
11巻
8号
出版年月日 2016-08-11