Thumnail
著者 Takeda, S; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A;
掲載誌名 Physical Review D
70巻
7号
出版年月日 2004-10
Thumnail
著者 Takeda, S; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
140巻
出版年月日 2005-03
Thumnail
著者 JLQCD Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
106-107巻
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kumahashi, Y; Okawa, Masanori; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshie, T;
掲載誌名 Computer Physics Communications
155巻
3号
出版年月日 2003-11
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Ishikawa, Kenichi; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, Y; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
119巻
出版年月日 2003-05
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Kwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kumarashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshie, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
83-84巻
出版年月日 2000-04
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Yamada, N; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshie, Y;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
106-107巻
出版年月日 2002-03
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Ishikawa, Kenichi; Yamada, N; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneda, T; Kaya, S; Kuramashi, Y; Matsufuru, H; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yoshie, T;
掲載誌名 Physical Review D
61巻
7号
出版年月日 2000-04
Thumnail
著者 Aoki, S.; Fukugita, M.; Hashimoto, S.; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N.; Iwasaki, Y.; Kanaya, K.; Kaneko, T; Kuramashi, Y.; Okawa, Masanori; Tsutsui, N.; Ukawa, A.; Yamada, N.; Yoshie, T.;
掲載誌名 Physical Review D
72巻
5号
出版年月日 2005-09
Thumnail
著者 Aoki, S.; Fukugita, M.; Hashimoto, S.; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N.; Iwasaki, Y.; Kanaya, K.; Kaneko, T.; Kuramashi, Y.; Okawa, Masanori; Onogi, T.; Tsutsui, N.; Ukawa, A.; Yamada, N.; Yoshie, T.;
掲載誌名 Physical Review Letters
91巻
21号
出版年月日 2003-11
Thumnail
著者 JLQCD, Collaboration; Yamada, N.; Aoki, S.; Burkhalter, R.; Fukugita, M.; Hashimoto, S.; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N.; Iwasaki, Y.; Kanaya, K.; Kaneko, T.; Kuramashi, Y.; Okawa, Masanori; Onogi, T.; Tominaga, S.; Tsutsui, N.; Ukawa, A.; Yoshie, T.;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
94巻
1-3号
出版年月日 2001-03
Thumnail
著者 Aoki, S.; Fukugita, M.; Hashimoto, S.; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N.; Iwasaki, Y.; Kaneya, K.; Kaneko, T.; Kuramashi, Y.; Okawa, Masanori; Onogi, T.; Tsutsui, N.; Ukawa, A.; Yamada, N.; Yoshie, T.; JLQCD, Collaboration;
掲載誌名 Physical Review D
67巻
1号
出版年月日 2003-01
Thumnail
著者 CP-PACS Collaboration; Kayaba, Y.; Aoki, S.; Fukugita, M.; Ishikawa, Kenichi; Iwasaki, Y.; Kanaya, K.; Kaneko, T.; Kuramashi, Y.; Okawa, Masanori; Ukawa, A.; Yoshie, T.;
掲載誌名 Nuclear Physics B - Proceedings Supplements
140巻
出版年月日 2005-03
Thumnail
著者 CP-PACS, Collaboration; Okamoto, M; Aoki, S; Burkhalter, R; Ejiri, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V; Nagai, K; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
65巻
9号
出版年月日 2002
Thumnail
著者 JLQCD Collaboration; Hashimoto, S; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B Proceedings Supplements
119巻
出版年月日 2003
Thumnail
著者 CP-PACS Collaboration; Namekawa, Y; Aoki, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Lesk, V. I.; Okawa, Masanori; Ukawa, A; Umeda, T; Yoshié, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B Proceedings Supplements
140巻
出版年月日 2005
Thumnail
著者 CP-PACS Collaboration; JLQCD Collaboration; Tsutsui, N; Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishikawa, T; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Taniguch, N; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B Proceedings Supplements
129-130巻
出版年月日 2004
Thumnail
著者 JLQCD Collaboration; Aoki, S; Burkhalter, R; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, N; Yoshié, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B Proceedings Supplements
94巻
1-3号
出版年月日 2001
Thumnail
著者 Aoki, S; Fukugita, M; Hashimoto, S; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kaneko, T; Kuramashi, Y; Okawa, Masanori; Onogi, T; Tominaga, S; Tsutsui, N; Ukawa, A; Yamada, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Physical Review D
64巻
出版年月日 2001
Thumnail
著者 CP-PACS Collaboration; Umedaa, T; Aokib, S; Fukugita, M; Ishikawa, Kenichi; Ishizuka, N; Iwasaki, Y; Kanaya, K; Kuramashi, Y; Lesk, V; Namekawa, Y; Okawa, Masanori; Taniguchi, Y; Ukawa, A; Yoshié, T;
掲載誌名 Nuclear Physics B Proceedings Supplements
119巻
出版年月日 2003