著者 Mitsui, Fukiko; Aikata, Hiroshi; Hashimoto, Yoshimasa; Nagaoki, Yuko; Kimura, Yuki; Katamura, Yoshio; Kawaoka, Tomokazu; Takaki, Shintaro; Hiraga, Nobuhiko; Tsuge, Masataka; Waki, Koji; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Kawakami, Yoshiiku; Takahashi, Shoichi; Arihiro, Koji; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
60巻
4号
出版年月日 2011-12
著者 Naychov, Zheko Dimirtov; Hiyama, Eiso; Uchida, Naomichi; Arihiro, Koji; Nagao, Masataka; Takahashi, Shinya; Delchev, Konstantin Vassilev; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
62巻
2号
出版年月日 2013-06
著者 Yamaguchi, Yoshiyuki; Ohshita, Akiko; Hironaka, Katsuji; Emi, Manabu; Kawabuchi, Yoshiharu; Sakatani, Akio; Arihiro, Koji;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
3号
出版年月日 2005-09
著者 Kohashi, Toshihiko; Kataoka, Tsuyoshi; Haruta, Rumi; Sugino, Keizo; Marubayashi, Seiji; Yahata, Hiroshi; Asahara, Toshimasa; Fujii, Seiji; Arihiro, Koji; Dohi, Kiyohiko;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
48巻
1号
出版年月日 1999-03
著者 Fujii, Satoshi; Takeshima, Yukio; Arihiro, Koji; Kaneko, Mayumi; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
47巻
3号
出版年月日 1998-09
著者 Khatun, Nasima; Arihiro, Koji; Inai, Kouki;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
41巻
4号
出版年月日 1992-12
著者 Komoto, Daisuke; Iida, Koji; Higaki, Toru; Kaichi, Yoko; Takauchi, Komei; Arihiro, Koji; Kakita, Akiyoshi; Hirokawa, Yutaka; Awai, Kazuo;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
64巻
4号
出版年月日 2015-12
著者 Sentani, Kazuhiro; Oue, Naohide; Sakamoto, Naoya; Arihiro, Koji; Aoyagi, Kazuhiro; Sasaki, Hiroki; Yasui, Wataru;
掲載誌名 Modern Pathology
21巻
4号
出版年月日 2008-04
著者 Orihashi, Kazumasa; Kumagai, Hajime; Isaka, Mitsuhiro; Arihiro, Koji; Sueda, Taijiro;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
54巻
1号
出版年月日 2005-03
著者 Urabe, Yuji; Hiyama, Tooru; Tanaka, Shinji; Oka, Shirou; Yoshihara, Masaharu; Arihiro, Koji; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Endoscopy
41巻
4号
出版年月日 2009
著者 Abe, Hiromi; Ochi, Hidenori; Maekawa, Toshiro; Hayes, C. Nelson; Tsuge, Masataka; Miki, Daiki; Mitsui, Fukiko; Hiraga, Nobuhiko; Imamura, Michio; Takahashi, Shouichi; Ohishi, Waka; Arihiro, Koji; Kubo, Michiaki; Nakamura, Yusuke; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Journal of Hepatology
53巻
3号
出版年月日 2010-09
著者 Tsumura, Takako; Hiyama, Toru; Tanaka, Shinji; Yoshihara, Masaharu; Arihiro, Koji; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Pathobiology
77巻
5号
出版年月日 2010
著者 Sanomura, Yoji; Oka, Shiro; Tanaka, Shinji; Higashiyama, Makoto; Yoshida, Shigeto; Arihiro, Koji; Shimamoto, Fumio; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 Scandinavian Journal of Gastroenterology
45巻
12号
出版年月日 2010-12
著者 Miwata, Tomohiro; Hiyama, Tooru; Trong Quach, Duc; Le, Huy Minh; Thi, Hua Ha Ngoc; Oka, Shirou; Tanaka, Shinji; Arihiro, Kouji; Chayama, Kazuaki;
掲載誌名 BMC Gastroenterology
14巻
出版年月日 2014-11-30
著者 ISHIGAME, Souichi; HARADA, Takanori; MURAKAMI, Yoshiaki; UEMURA, Kenichirou; KOJIMA, Masato; URABE, Kazuhide; MORI, Keiichi; ARIHIRO, Kouji; SOTOMARU, Yusuke; HIYAMA, Eiso;
掲載誌名 Hiroshima Journal of Medical Sciences
71巻
1-2号
出版年月日 2022-06