Conditions

close

result 31672 件

Thumnail
creator Nakayama, Ryusuke;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Itadani, Kazunori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Satakeda, Hisashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Hashimoto, Kazuto;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Yoshiga, Koji; Tsumura, Masanori; Sakurai, Kazuhiro; Tanimoto, Keiji; Miyauchi, Shinobu; Ichikawa, Takeshi; Kayada, Yoshiaki; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Ogino, Sekiya; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 28
issue Issue 1
date of issued 1996-06-01
Thumnail
creator Tanaka, Kohji; Ishibashi, Ryuhei; Korenaga, Yoshinari; Shigehira, Tetsuya; Yamamoto, Michinao; Maeda, Kohsaku; Harada, Tadashi; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Harada, Tadashi; Tanaka, Kohji; Kiyomihara, Masaki; Maeda, Kohsaku; イノウエ, シンゴ; Tsujino, Tetsuhiro; Itoh, Yoshiaki; Kata, Kohji; 中島 英元; Yamamoto, Michinao; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Ito, Kazue; Ishida, Manami; Iwami, Yuko; Ohta, Kayoko; Yamaguchi, Kazunori; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Yatsuzuka, Hiroko; Ito, Kazue; Iwami, Yuko; Nagakane, Noriko; Shimoda, Miwa; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Yoshiga, Koji; Ichikawa, Takeshi; Kayada, Yoshiaki; Miyauchi, Shinobu; Tsumura, Masanori; Sakurai, Kazuhiro; Kunishi, Masanori; Takada, Kazuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Ishikawa, Takayoshi; Sannomiya, Yuki; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Yamaguchi, Noriko; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Ishikawa, Takayoshi; Sannomiya, Yuki; Kan, Myoyo; Nagata, Aya; Samuta, Tsuyoshi; Shoto, Makiko; Yamaguchi, Noriko; Nagasaka, Nobuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Otani, Keiko; Toratani, Shigeaki; Ichikawa, Kenji; Miwa, Ta keshigean; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Higashi, Tomie; Takemoto, Toshinobu; Tanikawa, Masao; Okamoto, Hioshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Suei, Yoshikazu; Tanimoto, Keiji; Taguchi, Akira; Yamada, Toshikazu; Ichikawa, Kenji; Toratani, Shigeaki; Takeshige, Miwa; Ishikawa, Takenori; Wada, Takuro;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Miyasako, Takanori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01
Thumnail
creator Sasahara, Hisako;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 27
issue Issue 2
date of issued 1995-12-01