Conditions

close

result 31700 件

Thumnail
creator Tsuru, Toshinori; Shintani, Hiroaki; Yoshioka, Tomohisa; Asaeda, Masashi;
journal title Applied Catalysis A: General
volume Volume 302
issue Issue 1
date of issued 2006-03-21
Thumnail
creator Tsuru, Toshinori; Kan-no, Takehiro; Yoshioka, Tomohisa; Asaeda, Masashi;
journal title Journal of Membrane Science
volume Volume 280
issue Issue 1-2
date of issued 2006-09
Thumnail
creator Mizuta, Yoshihiro;
journal title Potential Analysis
volume Volume 25
issue Issue 1
date of issued 2006-08
Thumnail
creator Suginishi, Yuuichi; Shimahara, Hiroshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 74
issue Issue 2
date of issued 2006
Thumnail
creator Shimatani, Tomohiko; Inoue, M.; Kuroiwa, T.; Xu, J.; Mieno, H.; Tazuma, S.;
journal title Digestive and Liver Disease
volume Volume 38
issue Issue 8
date of issued 2006-08
Thumnail
creator Hegazy, M-E.F; Shishido, K.; Hirata, Toshifumi;
journal title Tetrahedron Asymmetry
volume Volume 17
issue Issue 12
date of issued 2006-07
Thumnail
creator Hegazy, Mohamed-Elamir F.; Kuwata, Chika; Matsushima, Akihito; Ahmed, Ahmed A.; Hirata, Toshifumi;
journal title Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
volume Volume 39
issue Issue 1-4
date of issued 2006-05
Thumnail
creator Takahashi, Hiromitsu; Yanagida, Takayuki; Kasama, Daisuke; Ito, Takeshi; Kokubun, Motohide; Makishima, Kazuo; Yanagitani, Takagimi; Yagi, Hideki; Shigeta, Takashi; Ito, Takashi;
journal title IEEE Transactions on Nuclear Science
volume Volume 53
issue Issue 4
date of issued 2006-08
Thumnail
creator Ohta, Shinji; Uy, Mylene M.; Yanai, Mihoko; Ohta, Emi; Hirata, Toshifumi; Ikegami, Susumu;
journal title Tetrahedron Letters
volume Volume 47
issue Issue 12
date of issued 2006-03
Thumnail
creator Yoshida, Hideto; Norimoto, Umi; Fukui, Kunihiro;
journal title Powder Technology
volume Volume 164
issue Issue 2
date of issued 2006-05
Thumnail
creator Horie, Kenji; Hidaka, Hiroshi; Gauthier-Lafaye, Francois;
journal title Physics and Chemistry of the Earth
volume Volume 31
issue Issue 10-14
date of issued 2006
Thumnail
creator Hidaka, Hiroshi; Yoneda, Shigekazu; Marti, Kurt;
journal title Geochimica et Cosmochimica Acta
volume Volume 70
issue Issue 13
date of issued 2006-07
Thumnail
creator Hidaka, Hiroshi; Janeczek, Janusz; Skomurski, Francis N.; Ewing, Rodney C.; Gauthier-Lafaye, Francois;
journal title Geochimica et Cosmochimica Acta
volume Volume 69
issue Issue 3
date of issued 2005-02
Thumnail
creator Ohshita, Joji; Taketsugu, Ryosuke; Hino, Koichi; Kunai, Atsutaka;
journal title Journal of Organometallic Chemistry
volume Volume 691
issue Issue 13
date of issued 2006-06
Thumnail
creator Matsumoto, Makoto; Nishimura, Takuji;
journal title ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 1998-01
Thumnail
creator Matsumoto, Makoto; Kurita, Yoshiharu;
journal title ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
volume Volume 6
issue Issue 2
date of issued 1996-04
Thumnail
creator Matsumoto, Makoto; Kurita, Yoshiharu;
journal title ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
volume Volume 4
issue Issue 3
date of issued 1994-07
Thumnail
creator Matsumoto, Makoto;
journal title ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 1998-01
Thumnail
creator Matsumoto, Makoto; Nishimura, Takuji;
journal title Mathematics and Computers in Simulation
volume Volume 62
issue Issue 3-6
date of issued 2003-03
Thumnail
creator Matsumoto, Makoto;
journal title ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
volume Volume 2
issue Issue 3
date of issued 1992-07