Conditions

close

result 31470 件

Thumnail
creator Ogawa, Tetsuji; Fujitani, Yuri; Yoshino, Miho; Kanou, Toshifumi; Shu, Masahiro; Yoshino, Hiroshi; Kawaguchi, Hiroyuki; Shirakawa, Masaharu; Okamoto, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Shimizu, Naoki; Wadamoto, Masayoshi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Sato, Yuuji; Moriya, Naofumi; Yuasa, Yoshitaka; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Tamamoto, Mitsuhiro; Fujita, Minoru; Kato, Ryouji; Yamamoto, Takaharu; Wada, Takuro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Nakamoto, Kyoumi; Tamamoto, Mitsuhiro; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Shigeto, Naofumi; Adi, Subianto; Yamada, Yasumichi; Iwanaga, Hiroyuki; Hamada, Taizo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Ishizuka, Yasuo; Miyamoto, Keisuke; Yamada, Tetsuro; Yamauchi, Kazuo; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Kyomen, Shingo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Yamaguchi, Kazunori; Hirata, Atsuko; Ishida, Manami; Ito, Kazue; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Ikeda, Atsuharu; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yoshida, Yasuhiro; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Taira, Masayuki; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Taira, Masayuki; Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao; Yamaga, Takayuki; Akagawa, Yasumasa;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Imada, Michiko; Ito, Kazue; Matsuura, Seiko; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 1994-06-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Urabe, Hidenori; Yoshida, Yasuhiro; Ikeda, Atsuharu; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01
Thumnail
creator Wakasa, Kunio; Yamaki, Masao;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 26
issue Issue 2
date of issued 1994-12-01