Conditions

close

result 31555 件

Thumnail
creator Kuwada, Shiho; Kaibori, Masahiro;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/914
Thumnail
creator Ikegami, Yoshiyuki; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/913
Thumnail
creator Onoda, Keiichi; Takahashi, Erika; Sakata, Shogo;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/912
Thumnail
creator Fujihara, Yuya; Iwanaga, Makoto; Seiwa, Hidetoshi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/911
Thumnail
creator Ozeki, Yukako;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/910
Thumnail
creator Kaida, Kousuke; Nittono, Hiroshi; Hayashi, Mitsuo; Hori, Tadao;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 27
date of issued 2001-12
SelfDOI 10.15027/909
Thumnail
creator KURODA, Tetsu; YAMAGATA, Keiichi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/908
Thumnail
creator Agaoka, Yoshio; Kim, Byung Hak; Lee, Sang Deok;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/907
Thumnail
creator Agaoka, Yoshio;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/906
Thumnail
creator Nakashima, Katsumi; Nehira, Kunito; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/905
Thumnail
creator Nakane, Kaneyuki; Ebisu, Kouji;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/904
Thumnail
creator Izumi, Takaki; Komura, Takashi; Kushima, Kimio; Yamashita, Misako; Tanaka, Kimio;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/903
Thumnail
creator Hasegawa, Koji; Ura, Mitsuhiro;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/902
Thumnail
creator Hosoba, Tatsuya; Iwanaga, Makoto; Seiwa, Hidetoshi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 26
date of issued 2000-12-28
SelfDOI 10.15027/901
Thumnail
creator Shiroyama, Kazuhisa; Izumi, Hiromichi; Kubo, Takashi; Nakamura, Ryuji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 2
date of issued 2003-06
Thumnail
creator Minematsu, Akira; Yoshimura, Osamu; Maejima, Hiroshi; Miyamoto, Takahide;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 52
issue Issue 2
date of issued 2003-06
Thumnail
creator Nabika, Shinya; Oki, Shuichi; Migita, Keisuke; Isobe, Naoyuki; Okazaki, Takahito; Watanabe, Yosuke;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 4
date of issued 2002-10
Thumnail
creator Azuma, Toshiharu; Kawai, Kazumi; Okida, Motoichi; Okada, Kuniko; Tamura, Hideki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 4
date of issued 2002-10
Thumnail
creator Nomura, Fumikazu; Mukai, Shogo; Tamura, Kentaro; Shimazutsu, Kazufumi; Okuma, Kazuhide; Ihara, Katsuhiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 51
issue Issue 4
date of issued 2002-10
Thumnail
creator Lee, Dong Suk;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in social sciences
volume Volume 28
date of issued 2002-12-31
SelfDOI 10.15027/895