Conditions

close

result 31289 件

Thumnail
creator Ohno, Masashi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Kawata, Toshitsugu; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1999-12-01
Thumnail
creator Ooishi, Ryoko; Sukei, Tomomi; Sainohara, Teruko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1999-12-01
Thumnail
creator Nahara, Yukinori; Kawaguchi, Yuka; Yamaguchi, Sumio; Miyake, Yujiro; Kawahara, Michio;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1999-12-01
Thumnail
creator Mukonoki, Junko; Yamano, Ryosuke; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Matsuo, Keishi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Ohno, Shigeru; Nonoyama, Daisuke; Lee, Kayou; Kawahara, Miyuki; Honda, Koubun; Sasaki, Akiko; Shindo, Kayo; Tanaka, Eiji; Tanne, Kazuo;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Higashikawa, Koichiro; Miyauchi, Miwa; Sugiyama, Masaru; Ishikawa, Takenori;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Tsuruda, Hitoshi; Yabuno, Hiroshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Tamagami, Mami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Ueshige, Morikatsu;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Takahashi, Akira;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Shindoi, Nobuaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Kagai, Kiyoshi;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Urabe, Masaji;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Ninomiya, Yoshiaki;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Domen, Tamiko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Taguchi, Akira; Otani, Keiko; Suei, Yoshikazu; Ohtsuka, Masahiko; Tanimoto, Keiji; Kumakura, Isami;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1999-06-01
Thumnail
creator Nakamasu, Kazuko;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01
Thumnail
creator Makihira, Seicho;
journal title The Journal of Hiroshima University Dental Society
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 1998-12-01