creator Yoshioka, Hirotaka ; Okita, Saki; Nakano, Masashi; Minamizaki, Tomoko; Nubukiyo, Asako; Sotomaru, Yusuke; Bonnelye, Edith; Kozai, Katsuyuki; Tanimoto, Kotaro; Aubin, Jane E ; Yoshiko, Yuji;
journal title JBMR Plus
volume Volume 5
issue Issue 6
date of issued 2021-03-30
creator Ito, Shota; Minamizaki, Tomoko; Kohno, Shohei; Sotomaru, Yusuke; Kitaura, Yoshiaki; Ohba, Shinsuke; Sugiyama, Toshie; Aubin, Jane E; Tanimoto, Kotaro; Yoshiko, Yuji;
journal title International Journal of Molecular Sciences
volume Volume 22
issue Issue 13
date of issued 2021-06-23
creator 広島大学大学院人間社会科学研究科;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Suzuki, Akiko; Hirata, Michinori; Kudo, Yukiko; Oka, Yoko; Shouho, Masae; Sato, Yukari; Murakami, Kaori; Matubara, Kiminori; Takata, Hiroshi; Kajiyama, Yoko; Kanasaki, Yu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Hida, Mayaka;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Cao, Lei;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Motooka, Mihoko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Horiuchi, Kiyomi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Dagiimaa, Bat Erdene;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Ogawa, Hideo;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Ferran Galicia, Josep;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Zhao, Yuehui;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Lin, Yun; Tang, Ran ; Shao, Yuncai;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Mao, Xuanxiu; Matsumi, Norio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Mao, Xuanxiu;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Boonserm, Sirada;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Cheng, Lile;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Saijo, Yuto;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23
creator Wang, Shining ;
journal title Bulletin of the Graduate School of Humanities and Social Sciences, Hiroshima University. Studies in education
issue Issue 2
date of issued 2021-12-23