creator Kimoto, Shin;
journal title The journal of the doctrinal study of Shin Buddhism
issue Issue 42
date of issued 2021-07-01
creator MATSUO, Hiroshi;
journal title Beiträge zur Deutschen Literatur, Sprache und Kultur
issue Issue 54
date of issued 2021-10-25
creator 髙木 文夫;
journal title Beiträge zur Deutschen Literatur, Sprache und Kultur
issue Issue 54
date of issued 2021-10-25
creator KOBAYASHI, Ekiko;
journal title Beiträge zur Deutschen Literatur, Sprache und Kultur
issue Issue 54
date of issued 2021-10-25
creator NOMA, Sari;
journal title Beiträge zur Deutschen Literatur, Sprache und Kultur
issue Issue 54
date of issued 2021-10-25
creator 日本独文学会中国四国支部;
journal title Beiträge zur Deutschen Literatur, Sprache und Kultur
issue Issue 54
date of issued 2021-10-25
creator Matsuo, Muneyuki; Kurihara, Kensuke; Toyota, Taro; Suzuki, Kentaro; Sugawara, Tadashi;
journal title Clinical & Medical Biochemistry
volume Volume 6
issue Issue 3
date of issued 2020-10-26
creator Abe, Kazuaki; Nakashima, Kenichiro;
journal title Current Psychology
date of issued 2020
creator ISHII, Yosuke; KAI, Yuichiro; MORITA, Takashi; AIKAWA, Hisayoshi; NAKAMURA, Ryoichi;
journal title Physical Therapy Research
volume Volume 23
issue Issue 2
date of issued 2020-12-20
creator Cui, Wanpeng; Aida, Tomomi; Ito, Hikaru; Kobayashi, Kenta; Wada, Yusaku; Kato, Shigeki; Nakano, Takashi; Zhu, Meina; Isa, Kaoru; Kobayashi, Kazuto; Isa, Tadashi; Tanaka, Kohichi; Aizawa, Hidenori;
journal title Journal of Neuroscience
volume Volume 40
issue Issue 38
date of issued 2020-09-16
creator Edo, Ayaka; Sugita, Sunao; Futatsugi, Yoko; Sho, Junki; Onishi, Akishi; Kiuchi, Yoshiaki; Takahashi, Masayo;
journal title International Journal of Molecular Sciences
volume Volume 21
issue Issue 21
date of issued 2020-10-22
creator Nakao, Yoshitaka; Kiuchi, Yoshiaki; Okumichi, Hideaki;
journal title PLoS ONE
volume Volume 15
issue Issue 9
date of issued 2020-09-23
creator Terao, Etsuko; Nakakura, Shunsuke; Fujisawa, Yasuko; Nagata, Yuki; Ueda, Kanae; Kobayashi, Yui; Oogi, Satomi; Dote, Saki; Shiraishi, Miku; Tabuchi, Hitoshi; Yoneda, Tsuyoshi; Fukushima, Atsuki; Asaoka, Ryo; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title BMJ Open Ophthalmology
volume Volume 5
date of issued 2020-08-02
creator Harada, Yosuke; Okumichi, Hideaki; Miyata, Mayuko; Hiyama, Tomona; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title American Journal of Ophthalmology Case Reports
volume Volume 19
date of issued 2020-08-05
creator Yoshinaka, Asayo; Chikama, Taiichiro; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title American Journal of Ophthalmology Case Reports
volume Volume 19
date of issued 2020-08-05
creator Ario, Ichiro;
journal title Chaos, Solitons & Fractals
volume Volume 141
date of issued 2020-12
creator Itahashi, Katsumi; Shimahara, Hiroshi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 89
date of issued 2020-01-29
creator Shimahara, Hiroshi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 89
date of issued 2020-03-06
creator Shimahara, Hiroshi;
journal title Journal of the Physical Society of Japan
volume Volume 90
date of issued 2021-03-17
creator Lou, Jie;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 45
issue Issue 1
date of issued 2021-03-15