creator Murachi, Shiro; Nanba, Kenji; Hikita, Atsunari;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 1
date of issued 1978-08-10
creator Yamamoto, Tamiji; Asaoka, Satoshi; Haraguchi, Koichi;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 47
date of issued 2008-12-20
creator Nishihata, Toshiaki;
creator Shigeta, Toshihiro ; Saitou, Hidetoshi; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Matsuda, Osamu; Nishii, Yoshinori; Yoon, Yang-Ho; Endo, Takuo;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 28
issue Issue 1・2
date of issued 1989-11
SelfDOI 10.15027/23494
creator Nishikawa, Sadaichi;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 1965-12-20
creator Sarker, Md. Jahangir; Yamamoto, Tamiji; Hashimoto, Toshiya;
journal title Jouranal of Ocennography
volume Volume 65
issue Issue 3
date of issued 2009
creator Kakuda, Shunpei; Matsumoto, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 2
date of issued 1978-12-25
creator Sadada, Ken; Fujiyama, Toraya; Inumaru, Sunao;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 14
issue Issue 1
date of issued 1975-08-30
creator Sato, Shiro; Kayama, Mitsu; Mashiba, Masafumi;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 13
issue Issue 2
date of issued 1974-12-25