creator Yoshida, Masayuki; Okamura, Izumi; Uematsu, Kazumasa;
journal title Behavioural brain research
volume Volume 153
issue Issue 1
date of issued 2004
creator Koike, Kazuhiko; Takishita, Kiyotaka;
journal title Phycological Research
volume Volume 56
issue Issue 4
date of issued 2008
creator Gonzalez, Enrique Blanco; Nagasawa, Kazuya; Umino, Tetsuya;
journal title Aquaculture
volume Volume 276
issue Issue 1-4
date of issued 2008-04
creator Yamamoto, Tamiji; Maeda, Hajime; Matsuda, Osamu; Hashimoto, Toshiya;
journal title 日本水産学会誌
volume Volume 75
issue Issue 2
date of issued 2009-03-15
creator Oku, Hiromi; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 151
issue Issue 3
date of issued 2008-11
creator Kuniyoshi, Hisato; Fukui, Yukio; Sakai, Yoichi;
journal title Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
volume Volume 70
issue Issue 8
date of issued 2006
creator Hua, Ngoc-Phuc; Kobayashi, Fumihisa; Iwasaka, Yasunobu; Shi, Guang-Yu; Naganuma, Takeshi;
journal title Aerobiologia
volume Volume 23
issue Issue 4
date of issued 2007-12
creator Kaneko, Ryo; Hayashi, Toru; Tanahashi, Manabu; Naganuma, Takeshi;
journal title Marine Biotechnology
volume Volume 9
issue Issue 4
date of issued 2007
creator グレンダ ロバートソン;
journal title 日本語・日本文化研修プログラム研修レポート集
volume Volume 1994
date of issued 1995-03-01
creator Takesita, Isao; Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry
volume Volume 1
issue Issue 3
date of issued 1957-12-25
creator Kusakabe, Daijiro;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry
volume Volume 2
issue Issue 2
date of issued 1959-12-20
creator Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 3
issue Issue 2
date of issued 1961-12-20
creator Kakuda, Shunpei; Onbe, Takashi;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1-2
date of issued 1962-12-20
creator Onbe, Takashi; Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 4
issue Issue 1-2
date of issued 1962-12-20
creator Iwamoto, Yuji; Morita, Takuma; Kamimura, Yasuhiro; Hirai, Kotaro; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 47
date of issued 2008-12-20
creator Miyashita, Yukihisa; Iseki, Kazuo; Yukawa, Shota; Koike, Kazuhiko; Tezuka, Naoaki; Hamaguchi, Masami;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 47
date of issued 2008-12-20
creator Hirai, Kotaro; Kamimura, Yasuhiro; Iwamoto, Yuji; Morita, Takuma; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 48
date of issued 2009-12-25
creator Hanada, Koji; Ikeda, Daiki; Terakado, Ayako; Iseki, Kazuo;
journal title Journal of the Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University
volume Volume 52
date of issued 2013-12-25
creator Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 1963-12-20