creator Yoshida, Masayuki; Okamura, Izumi; Uematsu, Kazumasa;
journal title Behavioural brain research
volume Volume 153
issue Issue 1
date of issued 2004
creator Chowdhury, Masudul Hoq; Maharjan, Keshav Lall;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2001-03
SelfDOI 10.15027/14347
creator Oku, Hiromi; Koizumi, Naoto; Okumura, Takuji; Kobayashi, Takanori; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 145
issue Issue 2
date of issued 2006-10
creator Oku, Hiromi; Tokuda, Masaharu; Okumura, Takuji; Umino, Tetsuya;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part B: Biochemistry and Molecular Biology
volume Volume 144
issue Issue 3
date of issued 2006-07
creator Elsaied, Hosam Easa; Kaneko, Ryo; Naganuma, Takeshi;
journal title Marine Biotechnology
volume Volume 8
issue Issue 5
date of issued 2006-10
creator Fujiwara, Yukichi; Kozono, Keina; Esaka, Muneharu; Iijima, Noriaki; Nagamatsu, Yasunori; Yoshida, Masayuki; Uematasu, Kazumasa;
journal title Comparative Biochemistry and Physiology Part D: Genomics and Proteomics
volume Volume 1
issue Issue 2
date of issued 2006-06
creator Matsunaga, Hiromasa; Iwata, Nakahiro; Kurokura, Hisashi; Hirano, Reijiro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23443
creator Ogawa, Yasuki; Kakuda, Shunpei; Takahashi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23450
creator Endo, Takuo; Matsuda, Osamu; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23451
creator Hayashi, Tomo'o;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23452
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Nishio, Hironori;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23457
creator Mimura, Gen; Yoshimoto, Satoru; Saito, Shin-ichi; Hayashi, Tomo'o; Takahasi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23458
creator Matsuda, Osamu; Ohmi, Ken-ichi; Sasada, Ken;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23462
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23463
creator Hashimoto, Hiroaki; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23464
creator Nakagawa, Heisuke; Kasahara, Shogoro; Sugiyama, Teruyuki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23466
creator Kayama, Mitsu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23467
creator Ogawa, Yasuki; Wakashita, Fujio; Kakuda, Shunpei; Gushima, Kenji; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23468
creator Imabayashi, Hiromichi; Takahashi, Masao;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23472