creator Shigeta, Toshihiro ; Saitou, Hidetoshi; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 8
date of issued 2016-12-25
creator Hayashi, Tomoo; Takahashi, Masao; Miyabayashi, Yutaka; Fukuura, Yoshiyuki; Go, Akio; Takeno, Hyoma;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Kawatow, Katsuyasu; Muroga, Kiyokuni; Izawa, Kunihiko; Kasahara, Shogoro;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 19
issue Issue 2
date of issued 1980-12-25
creator Gushima, Kenji; Murakami, Yutaka;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 1979-07-16
creator Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 1979-07-16
creator Hori, Kanji; Yamamoto, Takahiro; Miyazawa, Keisuke; Ito, Keijl;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 1979-07-16
creator Miyazawa, Keisuke; LE, Chuong Van; Ito, Keijl; Matsumoto, Fumio;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 1979-07-16
creator Murachi, Shiro; Nanba, Kenji; Takeuchi, Yukio;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 2
date of issued 1978-12-25
creator Gushima, Kenji; Murakami, Yutaka;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 2
date of issued 1978-12-25
creator Kakuda, Shunpei;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 2
date of issued 1978-12-25
creator Kakuda, Shunpei; Matsumoto, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 2
date of issued 1978-12-25
creator Murachi, Shiro; Nanba, Kenji; Hikita, Atsunari;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 17
issue Issue 1
date of issued 1978-08-10
creator Kakuda, Shunpei; Matsumoto, Kenji;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 1977-12-25
creator Maeda, Masaaki; Fujiyama, Toraya;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 1977-08-20
creator Fujiyama, Toraya; Maeda, Masaaki;
journal title Journal of the Faculty of Fisheries and Animal Husbandry, Hiroshima University
volume Volume 16
issue Issue 1
date of issued 1977-08-20