creator Kubota, Kiyoshi; Ro, Rentsu; Yamashita, Yousuke; Okazaki, Takashi; Mochizuki, Hironori; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23506
creator Kubota, Kiyoshi; U, Shuho; Tsushima, Katsumi; Okutani, Norio; Tamura, Yuki; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23505
creator Ro, Rentsu; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 1990-07
SelfDOI 10.15027/23504
creator Kurokawa, Masayuki; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23478
creator Kubota, Kiyoshi; Nagai, Mitsuo; Shigemoto, Eiji; Kurokawa, Masayuki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 26
issue Issue 1・2
date of issued 1987-11
SelfDOI 10.15027/23471
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 25
issue Issue 1・2
date of issued 1986-12
SelfDOI 10.15027/23465
creator Kubota, Kiyoshi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 24
issue Issue 1・2
date of issued 1985-11
SelfDOI 10.15027/23459
creator Kubota, Kiyoshi; Esaka, Muneharu; Suzuki, Kanichi;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 23
issue Issue 1・2
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/23454
creator Kubota, Kiyoshi; Araki, Hideki; Nagai, Mitsuo; Kintou, Hiroaki; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23445
creator Kubota, Kiyoshi; Takase, Yumiko; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 1983-12
SelfDOI 10.15027/23444
creator Moturi, Samuel A.; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1983-08
SelfDOI 10.15027/23440
creator Kubota, Kiyoshi; Kurisu, Shingo; Suzuki, Kanichi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23434
creator Moturi, Samuel A.; Kubota, Kiyoshi; Suzuki, Kanichi; Esaka, Muneharu;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 21
issue Issue 1・2
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/23432
creator Kubota, Kiyoshi; Fujimoto, Makiko; Suzuki, Kanichi; Hosaka, Hideaki;
journal title Journal of the Faculty of Applied Biological Science, Hiroshima University
volume Volume 20
issue Issue 1
date of issued 1981-07
SelfDOI 10.15027/23421
creator Takata, Hiroshi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18346
creator Kinoshita, Mizuho;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18344
creator Miyamoto, Shiori; Zhang, Liangyi;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18342
creator Miyamoto, Shiori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18341
creator Shiba, Shizuko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 55
date of issued 2007-03-28
SelfDOI 10.15027/18340
creator Kinoshita, Mizuho;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 52
date of issued 2004-03-28
SelfDOI 10.15027/18233