creator Wu, Hansheng; Mizukami, Koichi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 20
date of issued 1994-12-28
SelfDOI 10.15027/643
creator Kobayashi, Hideki; Takeda, Takayoshi; Seto, Hideki; Komura, Shigehiro; Nagai, Michihiro; Nagao, Michihiro; Tadaoka, Toshihiro;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 20
date of issued 1994-12-28
SelfDOI 10.15027/650
creator Mizukami, Koichi; Fuke, Hirofumi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 21
date of issued 1995-12-28
SelfDOI 10.15027/662
creator Chowdhury, Al-Nakib;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 22
date of issued 1996-12-28
SelfDOI 10.15027/695
creator Ueda, Kouji; Mizukami, Koichi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 23
date of issued 1997-12-28
SelfDOI 10.15027/705
creator Wada, Masato; Kuroiwa, Jousuke; Nara, Shigetoshi;
journal title Memoirs of the Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. IV, Science reports
volume Volume 25
date of issued 1999-12-28
SelfDOI 10.15027/845
creator Harada, Takashi; Yamashita, Masafumi;
journal title IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems
volume Volume 16
issue Issue 2
date of issued 2005-02
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Transactions on Electron Devices
volume Volume 53
issue Issue 8
date of issued 2006-08
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 9
date of issued 2005-09
creator Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Zhu, Shiyang; Yokoyama, Shigeyuki; Michimata, Shigetomi; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 8
date of issued 2005-08
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 6
date of issued 2005-06
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 2005-03
creator Sunami, Hideo; Yoshikawa, Koji; Okuyama, Kiyoshi;
journal title Microelectronic Engineering
volume Volume 83
issue Issue 4-9
date of issued 2006-04
creator Nakamura, Atsushi; Siyouzi, Fumiyoshi; Hioki, Shinji; Ikesaka, Morio;
creator Shibahara, Kentaro; Eto, Takanori; Kurobe, Ken-ichi;
journal title IEEE Transactions on Electron Devices
volume Volume 53
issue Issue 5
date of issued 2006-05
creator Hinamoto, Takao; Iwata, Ken-ichi; Lu, Wu-Sheng;
journal title IEEE Transactions on Signal Processing
volume Volume 54
issue Issue 5
date of issued 2006-05
creator Hinamoto, Takao; Ohnishi, Hiroaki; Lu, Wu-Sheng;
journal title IEEE Transactions on Signal Processing
volume Volume 54
issue Issue 11
date of issued 2006-11
creator Ohno, Shuichi;
journal title IEEE Transactions on Signal Processing
volume Volume 54
issue Issue 10
date of issued 2006-10
creator Kurita, Yuichi; Iida, Yoshichika; Kempf, Roland; Kaneko, Makoto; Sugimoto, Eiichiro; Tsukamoto, Hidetoshi; Mishima, Hiromu K.;
journal title Proceedings - IEEE International Conference on Robotics and Automation
volume Volume 2006
date of issued 2006