creator Higashi, Osamu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 2
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32461
creator Pacca, Sergio;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32458
creator Freitas, Luciano Charlita de; Kaneko, Shinji; Ichihashi, Masaru; Goto, Daisaku;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32456
creator Hendri; Loh, Timothy; Tiwaree, Ram S.; Lee, Khiam Jin; Lee, Han Soo; Yamashita, Takao;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32452
creator Thakur, Indu Shekhar; Nakagoshi, Nobukazu;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 18
issue Issue 1
date of issued 2011-12-01
SelfDOI 10.15027/32447
creator Sakanishi, Kinya;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32446
creator Higashi, Osamu; Shirakawa, Hiroaki;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32445
creator Kubota, Tetsu; Jeong, Sangwoo; Toe, Doris Hooi Chyee; Ossen, Dilshan Remaz;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32444
creator Cinelli, Marco;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32443
creator Lee, Han Soo;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32442
creator Koinegg, Johann;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32441
creator Yamashita, Takao;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 3
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/32440
creator Asano, Toshihisa; Iida, Tomohiko; Mitsutake, Shosaku; Enomoto, Takaaki; Hayashi, Kenjiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32059
creator Komatsu, Satoru; Kalugin, Andrey; Kaneko, Shinji;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 1
issue Issue 7
date of issued 2011-12
SelfDOI 10.15027/31935
creator Nishitani, Kimitaka; Kaneko, Shinji; Komatsu, Satoru; Fujii, Hidemichi;
journal title IDEC DP2 Series
volume Volume 1
issue Issue 1
date of issued 2011-08
SelfDOI 10.15027/31636
creator Prasetyo, Adi; Yamashita, Takao;
journal title Journal of International Development and Cooperation
volume Volume 17
issue Issue 2
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31358
creator Sato, Takaharu; Takeda, Kazuhiko; Tanaka, Kentaro; Yamasaki, Hirofumi;
journal title Man and environment
volume Volume 35
issue Issue 1
date of issued 2009-02-27
creator Asano, Toshihisa;
journal title 人文地理
volume Volume 59
issue Issue 4
date of issued 2007-08-28
creator Mori, Kazuhiro; Baba, Eiichi; Doi, Yasuaki; Higo, Yasushi; Iwashita, Hidetsugu; Ninomiya, Shinji;
creator Inoue, Toshifumi;
journal title Hiroshima University Management Review
issue Issue 7
date of issued 2007-03-22
SelfDOI 10.15027/20008