creator Hemmi, Keitaro; Kambayashi, Chiaki; Yanagi, Hiroaki; Tani, Shotaro; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Shimizu, Takayuki; Nagasawa, Kazuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Shigeta, Toshihiro; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Saito, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Sakai, Yoichi; Endo, Azusa; Iwasaki, Nami; Tomiyama, Takeshi; Shibata, Junya; Yamaguchi, Shiyuuhei; Nakaguchi, Kazumitsu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Kawai, Koichiro; Saitou, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Shikano, Kenshiro;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. I, Studies in human sciences
volume Volume 13
date of issued 2018-12-31
creator Nakamura, Yoshiaki; Nakane, Yoshifumi; Tsudzuki, Masaoki;
journal title Animal Science Journal
volume Volume 90
issue Issue 1
date of issued 2019-01-04
creator Nagasawa, Kazuya;
journal title Japanese Journal of Ichthyology
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1985-11-28
creator Nagasawa, Kazuya; Egusa, Syuzo; Ishino, Kengo;
journal title Japanese Journal of Ichthyology
volume Volume 29
issue Issue 2
date of issued 1982-08-15
creator Nagasawa, Kazuya;
journal title Bulletin of the Biogeographical Society of Japan
volume Volume 73
date of issued 2018-12-20
creator Yamamoto, Shinji; Suzuki, Katsunori;
journal title Journal of Microbiological Methods
volume Volume 89
issue Issue 1
date of issued 2012-04
creator Nagasawa, Kazuya; Morikawa, Manabu;
journal title Bulletin of the Hoshizaki Green Foundation
issue Issue 22
date of issued 2019-03
creator Seo, Aira; Koba, Yuki; Kubota, Hirokazu; Tanida, Hajime;
journal title Bulletin of Setouchi Field Science Center Graduate School of Biosphere Science Hiroshima University
issue Issue 16
date of issued 2018
creator Iida, Ken; Kondo, Yusuke; Yonetani, Mari; Kashimoto, Kenitirou; Fuji, Taiki; Saito, Hidetoshi; Hayashi, Osamu; Takahashi, Shogo; Ohtsuka, Susumu;
journal title Bulletin of Setouchi Field Science Center Graduate School of Biosphere Science Hiroshima University
issue Issue 16
date of issued 2018
creator Kondo, Yusuke; Hirano, Katsushi; Kashimoto, Ken-ichiro; Iida, Ken; Yonetani, Mari; Fuji, Taiki; Ohtsuka, Susumu;
journal title Bulletin of Setouchi Field Science Center Graduate School of Biosphere Science Hiroshima University
issue Issue 16
date of issued 2018
creator Nagasawa, Kazuya; Morikawa, Manabu; Yoshioka, Tsuyoshi;
journal title Biogeography
volume Volume 20
date of issued 2018-09-20
creator Nagasawa, Kazuya; Nitta, Masato; Kawai, Koichiro;
journal title Biogeography
volume Volume 20
date of issued 2018-09-20
creator Komaki, Shohei; Igawa, Takeshi; Nozawa, Masafumi; Lin, Si-Min; Oumi, Shohei; Sumida, Masayuki;
journal title Genes & Genetic Systems
volume Volume 89
issue Issue 1
date of issued 2014-02
creator 小巻 翔平; Igawa, Takeshi; Sumida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Herpetological Society of Japan
volume Volume 2014
issue Issue 1
date of issued 2014-05
creator Igawa, Takeshi; Sugawara, Hirotaka; Tado, Miyuki; Nishitani, Takuma; Kurabayashi, Atsushi; Islam, Mohammed Mafizul; Oumi, Shohei; Katsuren, Seiki; Fujii, Tamotsu; Sumida, Masayuki;
journal title Animals
volume Volume 3
issue Issue 3
date of issued 2013-07-31