creator Michibata, Hitoshi; Uyama, Taro; Ueki, Tatsuya; Kanamori, Kan;
journal title Microsopy research and technique
volume Volume 56
date of issued 2002
creator Ueki, Tatsuya; Uyama, Taro; Yamamoto, Kazuhiro; Kanamori, Kan; Michibata, Hitoshi;
journal title Biochimica et biophysica acta
volume Volume 1494
date of issued 2000
creator Ueki, Tatsuya; Adachi, Takahiro; Kawano, Sonoko; Aoshima, Masato; Yamaguchi, Nobuo; Kanamori, Kan; Michibata, Hitoshi;
journal title Biochimica et biophysica acta
volume Volume 1626
date of issued 2003
creator Ueki, Tatsuya; Uyama, Taro; Kanamori, Kan; Michibata, Hitoshi;
journal title Marine biotechnology
volume Volume 3
date of issued 2001
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊生物研究会会誌
volume Volume 14
date of issued 1969
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊生物研究会会誌
volume Volume 15
issue Issue 別冊
date of issued 1970-12
creator Watanabe, Hiromitsu;
journal title 筑豊博物
volume Volume 16
date of issued 1971
creator Shitashiro, Maiko; Tanaka, Hirohide; Hong, Chang Soo; Kuroda, Akio; Takiguchi, Noboru; Ohtake, Hisao; Kato, Junichi;
journal title Journal of Bioscience and Bioengineering
volume Volume 99
issue Issue 4
date of issued 2005-01
creator Shimizu, Noriaki; Kamezaki, Fumie; Shigematsu, Shiho;
journal title Nucleic Acids Research
volume Volume 33
issue Issue 19
date of issued 2005
creator Yamada, Seiji; Nakamura, Hiro; Kinoshita, Eiji; Kinoshita-Kikuta, Emiko; Koike, Tohru; Shiro, Yoshitsugu;
journal title Analytical Biochemistry
volume Volume 360
issue Issue 1
date of issued 2007-01
creator 広島大学大学院理学研究科数理分子生命理学専攻;
creator Hirata, Toshifumi; Izumi, Shunsuke; Ohta, Shinji;
creator Tsutsui, Kazuyoshi; Kikuyama, Sakae; Minamikata, Hiroyuki; Ukena, Kazuyoshi; Takahashi, Toshio;