creator Liu, Guo-Chin; Yamamoto, Kazuhiro; Sugiyama, Naoshi; Nishioka, Hiroaki;
journal title Astrophysical Journal
volume Volume 547
date of issued 2001
creator Takahashi, Isao; Fukazawa, Yasushi; Kodaira, Keiichi; Makishima, Kazuo; Nakazawa, Kazuhiro; Xu, Haiguang;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
date of issued 2005
creator Muta, Taizo; Yang, Mao-Zhi;
date of issued 1999
creator Sugitate, Toru; Tominaga, Takahiro; Miyamura, Osamu; Iyono, Atsusi; Asakimori, Kazuo; Wilczynski, H.; Wilczynska, B.; Parnell, T. A.; Takahashi, Yoshiyuki; Cherry, M. L.; Wilkes, R. J.;
creator Koyama, Katsuji; Hyodo, Yoshiaki; Inui, Tatsuya; Nakajima, Hiroshi; Matsumoto, Hironori; Tsuru, Takeshi Go; Takahashi, Tadayuki; Maeda, Yoshitomo; Yamazaki, Noriko Y.; Murakami, Hiroshi; Yamauchi, Shigeo; Tsuboi, Yohko; Senda, Atsushi; Kataoka, Jun; Takahashi, Hiromitsu; Holt, Stephen S.; Brown, Gregory V.;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 59
date of issued 2007-01-25
creator Yamauchi, Shigeo; Ebisawa, Ken; Bamba, Aya; Ishida, Manabu; Iwasawa, Kazushi; Tanaka, Yasuo; Kokubun, Motohide; Koyama, Katsuji; Takahashi, Hiromitsu; Tsuboi, Yohko;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 59
date of issued 2007-01-25
creator the HXD team; Fukazawa, Yasushi; Mizuno, Tsunefumi; Takahashi, Hiromitsu; Kawano, Naomi; Ohno, Masanori; Takahashi, Takuya; Hirasawa, Ayumi; Yamasaki, Tomonori;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 59
date of issued 2007-01-25
creator Fukazawa, Yasushi; Nakamoto, Tatsuya; Sawamoto, Naoyuki; Uno, Shingo; Ohsugi, Takashi; Tajima, Hiroyasu; Takahashi, Tadayuki; Mitani, Takefumi; Tanaka, Takaaki; Nakazawa, Kazuhiro;
journal title Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
volume Volume 541
issue Issue 1-2
date of issued 2005-04-01
creator Mizuno, Tunefumi; Kamae, Tsuneyoshi; Ng, J. S. T.; Tajima, Hiroyasu; Mitchell, J. W.; Streitmatter, R.; Fernholz, R. C.; Groth, E.; Fukazawa, Yasushi;
journal title Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment
volume Volume 540
issue Issue 1
date of issued 2005-03-11
creator Mizuno, Tsunefumi; Miyawaki, Ryohei; Ebisawa, Ken; Kubota, Aya; Miyamoto, Masao; Winter, Lisa M.; Ueda, Yoshihiro; Isobe, Naoki; Dewangan, Gulab C.; Done, Chris; Griffiths, Richard E.; Haba, Yoshito; Kokubun, Motohide; Kotoku, Jun'ichi; Makishima, Kazuo; Matsushita, Kyoko; Mushotzky, Ricard F.; Namiki, Masaaki; Petre, Robert; Takahashi, Hiromitsu; Tamagawa, Toru; Terashima, Yuichi;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 59
date of issued 2007-01-25
creator Matsumoto, Hironori; Ueno, Masaru; Bamba, Aya; Hyodo, Yoshiaki; Mori, Hideyuki; Uchiyama, Hideki; Tsuru, Takeshi Go; Koyama, Katsuji; Kataoka, Jun; Katagiri, Hideaki; Takahashi, Tadayuki; Hiraga, Junko; Yamauchi, Shigeo; Hughes, John P.; Senda, Atsushi; Kokubun, Motohide; Kohmura, Takayoshi; Porter, Frederick S.;
journal title Publications of the Astronomical Society of Japan
volume Volume 59
date of issued 2007-01-25
creator Maruta, Takashi;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 15
date of issued 2014-03-28
SelfDOI 10.15027/35623
creator Yamazaki, Ryo; Toma, Kenji; Ioka, Kunihito; Nakamura, Takashi;
journal title AIP Conference Proceedings
volume Volume 836
date of issued 2006-05-19
creator Ioka, Kunihito; Toma, Kenji; Yamazaki, Ryo; Nakamura, Takashi;
journal title Astronomy and Astrophysics
volume Volume 458
issue Issue 1
date of issued 2006-10
creator Yamazaki, Ryo; Ioka, Kunihito; Takahara, Fumio; Shibazaki, Noriaki;
journal title Journal of Physics : Conference Series
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2006-05-22
creator Yamazaki, Ryo; Kohri, Kazunori; Bamba, Aya; Yoshida, Tatsuo; Tsuribe, Toru; Takahara, Fumio;
journal title Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
volume Volume 371
issue Issue 4
date of issued 2006-10
creator Yamazaki, Ryo; Toma, Kenji; Ioka, Kunihito; Nakamura, Takashi;
journal title Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
volume Volume 369
issue Issue 1
date of issued 2006-06-01
creator Horie, Kenji; Hidaka, Hiroshi; Gauthier-Lafaye, Francois;
journal title Physics and Chemistry of the Earth
volume Volume 31
issue Issue 10-14
date of issued 2006
creator Hidaka, Hiroshi; Yoneda, Shigekazu; Marti, Kurt;
journal title Geochimica et Cosmochimica Acta
volume Volume 70
issue Issue 13
date of issued 2006-07