creator Ishizaka, Shoji; Yamauchi, Kunihiro; Kitamura, Noboru;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 29
issue Issue 12
date of issued 2013-12
creator Yamamoto, Tomoyuki; Tsunemine, Yusuke; Hayakawa, Fumio; Hasanin, Tamer H. A.; Okamoto, Yasuaki; Ishizaka, Shoji; Fujiwara, Terufumi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 29
issue Issue 1
date of issued 2013-01
creator Nunome, Yoko; Tsuda, Takao; Kitagawa, Kuniyuki;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 26
issue Issue 8
date of issued 2010-08
creator Yasui, Takashi; Nunome, Yoko; Ohnishi, Takashi; Yamaguchi, Masayo; Tamamura, Saki; Yamada, Hiromichi; Yuchi, Akio;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 24
issue Issue 12
date of issued 2008-12
creator Nakatani, Nobutake; Ueda, Marina; Shindo, Hirotaka; Takeda, Kazuhiko; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 23
issue Issue 9
date of issued 2007-09
creator Takeda, Kazuhiko; Katoh, Shinya; Nakatani, Nobutake; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 22
issue Issue 12
date of issued 2006-12
creator Morita, Masaki; Harada, Yoshie; Iseki, Kunihiro; Izumi, Shunsuke; Hiraya, Atsunari;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 21
issue Issue 9
date of issued 2005-09
creator Nose, Kazutoshi; Nunome, Yoko; Kondo, Takaharu; Araki, Syuki; Tsuda, Takao;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 21
issue Issue 6
date of issued 2005-06
creator Takeda, Kazuhiko; Takedoi, Hiroshi; Yamaji, Shuhei; Ohta, Keiichi; Sakugawa, Hiroshi;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 20
issue Issue 1
date of issued 2004-01
creator Kitamura, Noboru; Ishizaka, Shoji; Kim, Haeng-Boo;
journal title Analytical Sciences
volume Volume 13
issue Issue 5
date of issued 1997-10-10
creator Shiraishi, Masao; Murakami, Masahide;
journal title Cryogenics
volume Volume 52
issue Issue 7-9
date of issued 2012
creator Katagiri, Kiyofumi; Hayashi, Yuki; Yoshiyuki, Risa; Inumaru, Kei; Uchiyama, Tomoki; Nagata, Noriyuki; Uchimoto, Yoshiharu; Miyoshi, Akinobu; Maeda, Kazuhiko;
journal title Inorganic Chemistry
volume Volume 57
issue Issue 21
date of issued 2018-11-05
creator Takaki, Ken; Yamada, Michio; Ohsugi, Masakatsu; Negoro, Kenji;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1987
issue Issue 2
date of issued 1987-02-10
creator Arazaki, Shuichi; Kasuno, Takekazu; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Shoji, Hiroshi;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Sugawara, Seiho; Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Iwasaki, Akira;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1995
issue Issue 8
date of issued 1995-08-10
creator Iwami, Yoshihiro; Sano, Tsuneji; Kwakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 3
date of issued 1996-03-10
creator Iwami, Yoshihiro; Nakajima, Yusuke; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 7
date of issued 1996-07-10
creator Takeda, Kiyoshi; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1996
issue Issue 8
date of issued 1996-08-10
creator Kurita, Satoru; Wang, Zhengbao; Sano, Tsuneji; Kawakami, Yusuke; Uematsu, Kazuyoshi; Sato, Mineo;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1997
issue Issue 6
date of issued 1997-06-10
creator Suzuki, Atsushi; Wang, Zhengbao; Ahn, Cheol-Hee; Sano, Tsuneji; Soga, Kazuo;
journal title Journal of the Chemical Society of Japan : chemistry and industrial chemistry
volume Volume 1999
issue Issue 7
date of issued 1999-07-10