creator Eguchi, Keiichi; Tokaji, Akihiko;
journal title Hiroshima University Management Review
issue Issue 7
date of issued 2007-03-22
SelfDOI 10.15027/20007
creator Lu, Tao;
journal title Hiroshima University Management Review
issue Issue 7
date of issued 2007-03-22
SelfDOI 10.15027/20011
creator 岡田 麗華;
journal title Hiroshima University Management Review
issue Issue 7
date of issued 2007-03-22
creator Egashira, Daizo;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 30
issue Issue 2
date of issued 2006-10-31
SelfDOI 10.15027/20056
creator Suzuki, Tamao;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 2007-03-20
SelfDOI 10.15027/20075
creator Makino, Masahiko;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2007-06-30
SelfDOI 10.15027/20090
creator Akiba, Setsuo; Nagano, Yukiko; Kato, Masayoshi;
creator Shirakawa, Nobuyuki; Shirakawa, Shiho;
journal title 研究・技術計画学会第22回年次学術大会 一般公演 地域科学技術研究1 配布資料
date of issued 2007-10-27
creator Osaki, Shunji; Dohi, Tadashi; Kawai, Hajime; Yamada, Shigeru; Nakagawa, Toshio; Sugasawa, Yoshio; Tanaka, , Hiroaki; Kaio, Naoto; Sando, Hiroaki; Kijima, Masaaki; Kimura, Toshikazu; Kino, Issei; 福岡 浩平;
creator Hirata, Michinori;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 56
date of issued 2007-12-28
SelfDOI 10.15027/22794
creator Hamanaga, Kentarou;
journal title The Economic Studies
issue Issue 25
date of issued 2008-02-28
SelfDOI 10.15027/23278
creator Choe, Kilsung;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 1
date of issued 2000-03-31
SelfDOI 10.15027/23283
creator Kim, Keunoh;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 3
date of issued 2002-03-31
SelfDOI 10.15027/23299
creator Jo, Yongsuk;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 4
date of issued 2003-03-31
SelfDOI 10.15027/23304
creator Fukui, Yuzuru;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 5
date of issued 2004-02-27
SelfDOI 10.15027/23323
creator Kondo, Takahumi;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 6
date of issued 2005-03-31
SelfDOI 10.15027/23329
creator Quan, Chun-Hua; Li, Yu-tan;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 7
date of issued 2006-03-31
SelfDOI 10.15027/23340
creator Jin, Chengzi;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 8
date of issued 2007-03-31
SelfDOI 10.15027/23348
creator Okubo, Yutaka;
journal title AJIA SHAKAI BUNKA-KENKYU (The Journal of Social and Cultural Studies on Asia)
issue Issue 8
date of issued 2007-03-31
SelfDOI 10.15027/23350
creator Nakahara, Koji;
journal title The Hiroshima Law Journal
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 2007-10-31
SelfDOI 10.15027/24822