creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 25
issue Issue 1-2
date of issued 2001-11-10
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 24
issue Issue 3
date of issued 2001-03-22
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 23
issue Issue 1-2
date of issued 1999-10-30
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 22
issue Issue 1
date of issued 1998-11-30
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 21
issue Issue 2
date of issued 1998-01-31
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 20
issue Issue 4
date of issued 1997-03-25
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 20
issue Issue 2-3
date of issued 1997-02-25
creator Pinto DosSantos, José Miguel;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 20
issue Issue 1
date of issued 1996-10-30
creator Iwasa, Yoshiya; Kumahara, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Hirotane, Yu; Shimomukai, Tatsuhiko; Kumahara, Yasuhiro; Sato, Taiki; Iwasa, Yoshiya; Takeshita, Kohei; Yokogawa, Satoshi; Ujihara, Shu; Asai, Shiori;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Kurita, Ritsuko;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. III, Studies in cultural sciences
volume Volume 13
date of issued 2018-12-31
creator Chen, Yun; Toda, Tsunekazu;
journal title Studies in Regional Science
volume Volume 31
issue Issue 3
date of issued 2001-12-31
creator Amano, Kozo; Toda, Tsunekazu; Taniguchi, Mamoru;
journal title Studies in Regional Science
volume Volume 17
date of issued 1987-11-30
creator Amano, Kozo; Toda, Tsunekazu; Abe, Hirofumi;
journal title Studies in Regional Science
volume Volume 11
date of issued 1981-10-30
creator Kawashima, Tinka Delakorda;
journal title Bulletin of the Graduate School of Education, Hiroshima University. Part. II, Arts and science education
issue Issue 67
date of issued 2018-12-21
creator Uno, Yoshifumi; Takahashi, Yoshi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Uno, Yoshifumi;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Ohata, Takahiro;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Fukuda, Katsufumi; Ouchida, Yasunori;
journal title The Hiroshima Economic Review
volume Volume 42
issue Issue 1・2
date of issued 2018-11-30
creator Tomozawa, Kazuo; Chen, Lin; Furuya, Tatsuro; Nury, Iftakhar;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2018-08