creator Tachibana, Seiitsu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 24
date of issued 2002
SelfDOI 10.15027/15277
creator Oishi, Yuji;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 24
date of issued 2002
SelfDOI 10.15027/15278
creator Ogashiwa, Yoko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 24
date of issued 2002
SelfDOI 10.15027/15279
creator Kawano, Noriyuki; Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 24
date of issued 2002
SelfDOI 10.15027/15280
creator Ichikawa, Hiromi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 24
date of issued 2002
SelfDOI 10.15027/15281
creator Kawano, Noriyuki; Hirabayashi, Kyoko; Hoshi, Masaharu; Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 25
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/15283
creator Mori, Reiko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 25
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/15286
creator Murakami, Toshifumi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 25
date of issued 2003
SelfDOI 10.15027/15287
creator Yamada, Hiroshi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15289
creator Ogashiwa, Yoko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15290
creator Karatani, Rieko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15291
creator Matsuo, Masatsugu; Kawano, Noriyuki; Hirabayashi, Kyoko; Tooka, Yasuyuki; Apsalikov, Kazbek Negamatovich; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15292
creator Satake, Masaaki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15295
creator Ogashiwa, Yoko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15297
creator Jeong, Kyong-ah;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15298
creator Zaiki, Kazuo;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15300
creator Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15304
creator Koike, Seiichi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15305
creator Murakami, Toshifumi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15306