creator MINO, Mano; SUMITANI, Daisuke; HASHIMOTO, Kunihiro; YOSHIDA, Shigeto; OOKA, Naoya; SHISHIDA, Masayuki; OSHIRO, Takafumi; YANO, Masatsugu; OKAMOTO, Yuzo; DATE, Shuji; NAKAYAMA, Hirofumi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator SAGAWA, Maiko; FUJIWARA, Hisaya; URABE, Rie; NISHIDA, Toshihiro; KATSUBE, Yasuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator KITAHARA, Yoshihiro; MITO, Mineyo; HAMADA, Arisa; SENOO, Misato; HIRAKAWA, Tetsu; NAKANO, Kikuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator SHIMOMURA, Manabu; SHIMADA, Yuko; TOYOTA, Kazuhiro; EGI, Hiroyuki; OHDAN, Hideki; TAKAHASHI, Tadateru;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 70
issue Issue 1
date of issued 2021-06-30
creator Nakasa, Tomoyuki; Ikuta, Yasunari; Ota, Yuki; Kanemitsu, Munekazu; Sumii, Junichi; Nekomoto, Akinori; Adachi, Nobuo;
journal title Foot and Ankle International
volume Volume 41
issue Issue 6
date of issued 2020-06-01
creator Higaki, M.; Shintani, T.; Hamada, A.; Rosli, S. N. Z.; Okamoto, T.;
journal title In Vitro Cellular and Developmental Biology - Animal
volume Volume 56
issue Issue 3
date of issued 2020-03-17
creator Kimura, Tomoki; Doi, Yoshiko; Takahashi, Sigeo; Kubo, Katsumaro; Imano, Nobuki; Takeuchi, Yuki; Takahashi, Ippei; Nishibuchi, Ikuno; Murakami, Yuji; Kenjo, Masahiro; Nagata, Yasushi;
journal title Expert Review of Gastroenterology and Hepatology
volume Volume 14
issue Issue 4
date of issued 2020-03-30
creator Kuroda, Shintaro; Kihara, Takuya; Akita, Yurina; Kobayashi, Tsuyoshi; Nikawa, Hiroki; Ohdan, Hideki;
journal title Surgery Today
volume Volume 50
date of issued 2019-08-30
creator Morio, Kei; Kawaoka, Tomokazu; Aikata, Hiroshi; Namba, Maiko; Uchikawa, Shinsuke; Kodama, Kenichiro; Ohya, Kazuki; Fujino, Hatsue; Nakahara, Takashi; Murakami, Eisuke; Yamauchi, Masami; Tsuge, Masataka; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Nakamura, Yuko; Akagi, Motonori; Awai, Kazuo; Kobayashi, Tsuyoshi; Ohdan, Hideki; Chayama, Kazuaki;
journal title European Journal of Radiology
volume Volume 124
date of issued 2020-01-11
creator Ozono, Iori; Sakamoto, Shigeyuki; Okazaki, Takahito; Oshita, Jumpei; Ishii, Daizo; Kurisu, Kaoru;
journal title Journal of Clinical Neuroscience
volume Volume 74
date of issued 2020-01-27
creator Kawahara, Daisuke; Ozawa, Shuichi; Kimura, Tomoki; Nagata, Yasushi;
journal title Journal of Applied Clinical Medical Physics
volume Volume 22
issue Issue 4
date of issued 2021-04-10
creator Aratani, Mitsuko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko; Yamashita, Kotomi; Narahara, Tamami; Sahara, Miho; Takahashi, Noriko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Aratani, Mitsuko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko; Yamashita, Kotomi; Narahara, Tamami; Sahara, Miho; Huang, Luoming; Sawada, Kanako; Nishioka, Ai; Tamura, Hiroshi; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Uddin, Mohi; Kawami, Masashi; Yumoto, Ryoko; Takano, Mikihisa;
journal title Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology
volume Volume 393
issue Issue 5
date of issued 2020-05
creator Araki, Motoaki; Fuchikami, Manabu; Omura, Jun; Miyagi, Tatsuhiro; Nagashima, Nobuyuki; Okamoto, Yasumasa; Morinobu , Shigeru;
journal title Psychopharmacology
volume Volume 237
issue Issue 7
date of issued 2020-07
creator Satomi, Shiho; Morio, Atsushi; Miyoshi, Hirotsugu; Nakamura, Ryuji; Tsutsumi, Rie; Sakaue, Hiroshi; Yasuda, Toshimichi; Saeki, Noboru; Tsutsumi, Yasuo M.;
journal title Life Sciences
volume Volume 245
date of issued 2020-03-15
creator Ando, Yuwa; Yamauchi, Masami; Suehiro, Yosuke; Yamaoka, Kenji; Kosaka, Yumi; Fuji, Yasutomo; Uchikawa, Shinsuke; Kodama, Kenichiro; Morio, Kei; Fujino, Hatsue; Nakahara, Takashi; Ono, Atsushi; Murakami, Eisuke; Kawaoka, Tomokazu; Takahashi, Shoichi; Tsuge, Masataka; Hiramatsu, Akira; Imamura, Michio; Chayama, Kazuaki; Aikata, Hiroshi;
journal title Clinical Journal of Gastroenterology
volume Volume 13
issue Issue 5
date of issued 2020-10
creator Kawahara, Daisuke; Nagata, Yasushi;
journal title Reports of Practical Oncology and Radiotherapy
volume Volume 26
issue Issue 1
date of issued 2021-01-22
creator Kawahara, Daisuke; Tang, Xueyan; Lee, Chung K.; Nagata, Yasushi; Watanabe, Yoichi;
journal title Frontiers in Oncology
volume Volume 10
date of issued 2021-01-11