creator Kume, Kazunori; Cantwell, Helena; Burrell, Alana; Nurse, Paul;
journal title Nature Communications
volume Volume 10
date of issued 2019-04-23
creator Fujikawa, Noriko; Nakano, Miyako; Kato, Shinsuke; Yoshihara, Daisaku; Ookawara, Tomomi; Eguchi, Hironobu; Taniguchi, Naoyuki; Suzuki, Keiichiro;
journal title Journal of Biological Chemistry
volume Volume 282
issue Issue 49
date of issued 2007-10-03
creator Watanabe, Hiromitsu; Sasatani, Megumi; Doi, Toshiki; Masaki, Takao; Satoh, Kenichi; Yoshizumi, Masao;
journal title American Journal of Hypertension
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 2017-07-31
creator Hasegawa, Jun; Shimahara, Hideto; Mizutani, Masayuki; Uchiyama, Susumu; Arai, Hiroyuki; Ishii, Masaharu; Kobayashi, Yuji; Ferguson, Stuart J.; Sambongi, Yoshihiro; Igarashi, Yasuo;
journal title Journal of Biological Chemistry
volume Volume 274
issue Issue 53
date of issued 1999-12-31
creator Hasegawa, Jun; Uchiyama, Susumu; Tanimoto, Yuko; Mizutani, Masayuki; Kobayashi, Yuji; Sambongi, Yoshihiro; Igarashi, Yasuo;
journal title Journal of Biological Chemistry
volume Volume 275
issue Issue 48
date of issued 2000-12-01
creator TSUBOTA, Hiromi; NAKAHARA-TSUBOTA, Miho;
journal title Studies of the Itsukushima Island
issue Issue 16
date of issued 2020-03-31
creator TSUBOTA, Hiromi; UCHIDA, Shinji; NAKAHARA-TSUBOTA, Miho;
journal title Studies of the Itsukushima Island
issue Issue 17
date of issued 2021-03-31
creator Ishihara, Yasuhiro; Itoh, Kouichi; Oguro, Ami; Chiba, Yoichi; Ueno, Masaki; Tsuji, Mayumi; Vogel, Christoph F. A.; Yamazaki, Takeshi;
journal title Scientific Reports
volume Volume 9
issue Issue 1
date of issued 2019-09-25
creator Ishihara, Yasuhiro; Kado, Sarah Y.; Hoeper, Christiane; Harel, Shelly; Vogel, Christoph F. A.;
journal title International Journal of Molecular Sciences
volume Volume 20
issue Issue 11
date of issued 2019-05-30
creator Vogel, Christoph F. A.; Ishihara, Yasuhiro; Campbell, Claire E.; Kado, Sarah Y.; Nguyen-Chi, Aimy; Sweeney, Colleen; Pollet, Marius; Haarmann-Stemmann, Thomas; Tuscano, Joseph M.;
journal title Cancers
volume Volume 11
issue Issue 5
date of issued 2019-04-27
creator Tsuji, Mayumi; Shibata, Eiji; Askew, David J.; Morokuma, Seiichi; Aiko, Yukiyo; Senju, Ayako; Araki, Shunsuke; Sanefuji, Masafumi; Ishihara, Yasuhiro; Tanaka, Rie; Kusuhara, Koichi; Kawamoto, Toshihiro; Japan Environment and Children’s Study Group;
journal title Environmental Health and Preventive Medicine
volume Volume 24
issue Issue 1
date of issued 2019-06-07
creator Tsuji, Mayumi; Koriyama, Chihaya; Ishihara, Yasuhiro; Yamamoto, Megumi; Yamamoto-Hanada, Kiwako; Kanatani, Kumiko; Bamai, Yu Ait; Onishi, Kazunari; Senju, Ayako; Araki, Shunsuke; Shibata, Eiji; Morokuma, Seiichi; Sanefuji, Masafumi; Kitazawa, Hiroshi; Saito, Mayako; Umezawa, Masakazu; Onoda, Atsuto; Kusuhara, Koichi; Tanaka, Rie; Kawamoto, Toshihiro; the Japan Environment & Children’s Study Group;
journal title Journal of Epidemiology
volume Volume 29
issue Issue 12
date of issued 2019-12-05
creator Yukawa, Masashi; Kawakami, Tomoki; Pinder, Corinne; Toda, Takashi;
journal title International Journal of Molecular Sciences
volume Volume 20
issue Issue 20
date of issued 2019-10-15
creator Saito, Taro L.; Sese, Jun; Nakatani, Yoichiro; Sano, Fumi; Yukawa, Masashi; Ohya, Yoshikazu; Morishita, Shinichi;
journal title Nucleic Acids Research
volume Volume 33
issue Issue suppl_2
date of issued 2005-07-01
creator Umeda, Noriko; Suzuki, Takeo; Yukawa, Masashi; Ohya, Yoshikazu; Shindo, Heisaburo; Watanabe, Kimitsuna; Suzuki, Tsutomu;
journal title Journal of Biological Chemistry
volume Volume 280
issue Issue 2
date of issued 2005-01-14
creator Tsuchiya, Akio;
journal title Bulletin of the Graduate School of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University. II, Studies in environmental sciences
volume Volume 14
date of issued 2019-12-31
creator Yoshikawa, Kentaro; Tomiyama, Takeshi; Shoji, Jun;
journal title Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
volume Volume 99
issue Issue 8
date of issued 2019-10-14
creator Shoiful, Ahmad; Ohta, Taiki; Kambara, Hiromi; Matsushita, Shuji; Kindaichi, Tomonori; Ozaki, Noriatsu; Aoi, Yoshiteru; Imachi, Hiroyuki; Ohashi, Akiyoshi;
journal title Journal of Environmental Management
volume Volume 259
date of issued 2020-04-01
creator Ishita, Yuuki; Chihara, Takahiro; Okumura, Misako;
journal title Neuroscience Research
volume Volume 154
date of issued 2020-05
creator Nakayama, Ken-ichi; Ishita, Yuuki; Chihara, Takahiro; Okumura, Misako;
journal title Development Genes and Evolution
volume Volume 230
issue Issue 3
date of issued 2020-02-06