creator Sakurai, Gento; Takahashi, Satoshi; Yoshida, Yusei; Yoshida, Hiroshi; Shoji, Jun; Tomiyama, Takeshi;
journal title Journal of Thermal Biology
volume Volume 97
date of issued 2021-04-14
creator Yoshida, Kazuki; Setogawa, Tomoka; Sato, Toshiyuki; Yamada, Manabu; Sato, Tatsuma; Narita, Kaoru; Matsumoto, Akira; Tomiyama, Takeshi;
journal title Scientific Reports
volume Volume 12
date of issued 2022-05-12
creator Yoshida, Yusei; Tomiyama, Takeshi;
journal title Environmental Biology of Fishes
volume Volume 104
date of issued 2021-07-12
creator Harada, Kaito; Morita, Tetsuo; Deguchi, Wataru; Yamamoto, Masayuki; Fujita, Tomonari; Tomiyama, Takeshi;
journal title Fisheries Science
volume Volume 87
date of issued 2021-05-06
creator NAKATSUBO, Takayuki; SASAKI-KINOSHITA, Akiko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 43
date of issued 2022-03