creator ONISHI, Hirokazu; KAWAGUCHI, Hiromi; AMANO, Hideki; KITADAI, Yukinori; KAKITE, Norihiko; SAKAI, Yuuta; KURIHARA, Yoshinori; Kurosaka, Shiho; MIZUKAWA, Koki; KASHIBA, Mitsuko; NAKASHIMA, Yoshikazu; MUKAI, Ayako; FUNABASHI, Atsuhiko; INOUE, Miyuki; WAKAMATSU, Akihiko; SASAKURA, Miyo; MURAKAMI, Rie; GOTOU, Miyuki; CHUJO, Kazumitsu; MORITA, Aiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator GOTOU, Miyuki; CHUJO, Kazumitsu; MORITA, Aiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator SASAKURA, Miyo; MURAKAMI, Rie;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator MUKAI, Ayako; FUNABASHI, Atsuhiko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator NAKASHIMA, Yoshikazu; KASHIBA, Mitsuko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator MIZUKAWA, Koki; KASHIBA, Mitsuko;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator KAKITE, Norihiko; SAKAI, Yuuta; KURIHARA, Yoshinori; Kurosaka, Shiho;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator AMANO, Hideki; KITADAI, Yukinori;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator ONISHI, Hirokazu; KAWAGUCHI, Hiromi;
journal title JOURNAL OF JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION
volume Volume 50
date of issued 2021-03-31
creator Hirata, Atsushi; Kawaji, Tomoharu; Amimoto, Kiichi; Watanabe, Kenji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Abe, Naonori; Iwata, Shotaro; Saito, Kazuhiko; Gouda, Daisuke; Takata, Mitsuyo; Nobuhara, Tomoyuki; Fujimura, Kurumi; Miyake, Ayako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Aratani, Mitsuko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko; Yamashita, Kotomi; Narahara, Tamami; Sahara, Miho; Takahashi, Noriko;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator 齋藤 紘希; Hara, Tomoaki; Masui, Chiseko; Mimura, Mayumi; Ito, Shin;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Aotani, Akihiro; Amano, Hideki; Nishi, Soichiro; Kageyama, Kazuya; Kitadai, Yukinori;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Yokoyama, Yuki; Takahashi, Nozomu; Nakamura, Emiko; Chikurinji, Takeshi; Gondo, Atsuko; Terauchi, Daisuke; Tonoko, Kaori; Yoshizaki, Yuki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Mizoue, Daiki; Nanba, Hirotaka; Mase, Shigeo; Hashima, Sayaka; Yamanaka, Isao; Miyamoto, Ryusuke; Yoshioka, Hiroyasu; Takahashi, Mayu;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Hirata, Atsushi; Kawaji, Tomoharu; Amimoto, Kiichi; Watanabe, Kenji;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Abe, Naonori; Iwata, Shotaro; Saito, Kazuhiko; Gouda, Daisuke; Takata, Mitsuyo; Nobuhara, Tomoyuki; Fujimura, Kurumi; Miyake, Ayako;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31
creator Aratani, Mitsuko; Kawasaki, Hiromi; Yamasaki, Satoko; Yamashita, Kotomi; Narahara, Tamami; Sahara, Miho; Huang, Luoming; Sawada, Kanako; Nishioka, Ai; Tamura, Hiroshi; Kiuchi, Yoshiaki;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 48
date of issued 2021-03-31