creator Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Hayashi, Yuya; Fushiya, Kengo; Matsuda, Tatsuma D.; Higashinaka, Ryuji; Aoki, Yuji; Sugawara, Hitoshi;
journal title Physical Review B
volume Volume 89
issue Issue 16
date of issued 2014-04-25
creator Matsumura, Takeshi; Michimura, Shinji; Inami, Toshiya; Otsubo, Toru; Tanida, Hiroshi; Iga, Fumitoshi; Sera, Masafumi;
journal title Physical Review B
volume Volume 89
issue Issue 1
date of issued 2014-01-24
creator Miyaoka, Hiroki; Itoh, Keiji; Fukunaga, Toshiharu; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu; Fuji, Hironobu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 104
issue Issue 5
date of issued 2008-09
creator Isobe, Shigehito; Yamada, Sumito; Wang, Yongming; Hashimoto, Naoyuki; Ohnuki, Somei; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 114
issue Issue 9
date of issued 2013-09
creator Ikeda, Suguru; Ichikawa, Takayuki; Yamaguchi, Shotaro; Miyaoka, Hiroki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of the Japan Institute of Energy
volume Volume 93
date of issued 2014
creator Miyaoka, H.; Ichikawa, T.; Kojima, Y.;
journal title Energy Procedia
volume Volume 49
date of issued 2014
creator Paik, Biswajit; Hasegawa, Takumi; Ishii, Isao; Michigoe, Akitaka; Suzuki, Takashi; Udagawa, Masayuki; Ogita, Norio; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 100
issue Issue 15
date of issued 2012
creator Yamane, Aki; Shimojo, Fuyuki; Hoshino, Kozo; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Chemical Physics
volume Volume 134
issue Issue 12
date of issued 2011-03-29
creator Kamakura, Nozomu; Takeda, Yukiharu; Saito, Yuji; Yamagami, Hiroshi; Tsubota, Masami; Paik, Biswajit; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu; Muro, Takayuki; Kato, Yukako; Kinoshita, Toyohiko;
journal title Physical Review B
volume Volume 83
issue Issue 3
date of issued 2011-01-10
creator Zhang, Yu; Shimoda, Keiji; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title International Journal of Hydrogen Energy
volume Volume 35
issue Issue 22
date of issued 2010-11
creator Doi, Koichi; Hino, Satoshi; Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Power Sources
volume Volume 196
issue Issue 1
date of issued 2011-01-01
creator Miyaoka, Hiroki; Ichikawa, Takayuki; Fujii, Tatsuo; Ishida, Wataru; Isobe, Shigehito; Fuji, Hironobu; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 507
issue Issue 2
date of issued 2010-10-08
creator Yamamoto, Hikaru; Miyaoka, Hiroki; Hino, Satoshi; Nakanishi, Haruyuki; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title International Journal of Hydrogen Energy
volume Volume 34
issue Issue 24
date of issued 2009-12
creator Hino, Satoshi; Ichikawa, Takayuki; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Chemical Thermodynamics
volume Volume 42
issue Issue 1
date of issued 2010-01
creator Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Journal of Physics and Chemistry of Solids
volume Volume 69
issue Issue 9
date of issued 2008-09
creator Kojima, Yoshitsugu; Kawai, Yasuaki; Matsumoto, Mitsuru; Haga, Tetsuya;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 462
issue Issue 1-2
date of issued 2008-08-25
creator Hanada, Nobuko; Enoki, Hirotoshi; Ichikawa, Takayuki; Akiba, Etsuo; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 450
issue Issue 1-2
date of issued 2008-02
creator Isobe, Shigehito; Ichikawa, Takayuki; Tokoyoda, Kazuhiko; Hanada, Nobuko; Leng, Haiyan; Fujii, Hironobu; Kojima, Yoshitsugu;
journal title Thermochimica Acta
volume Volume 468
issue Issue 1-2
date of issued 2008-02
creator Ichikawa, Takayuki; Fujii, Hironobu; Isobe, Shigehito; Nabeta, Koji;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 86
date of issued 2005
creator Ichikawa, Takayuki; Isobe, Shigehito; Hanada, Nobuko; Fujii, Hironobu;
journal title Journal of Alloys and Compounds
volume Volume 365
issue Issue 1-2
date of issued 2004-02-25