creator Yamauchi, Takeo;
journal title 比和科学博物館研究報告
volume Volume 51
date of issued 2010-02-25
creator Kakinuma, Susumu; Yamauchi, Takeo; Nakamura, Shingo;
journal title 比和科学博物館研究報告
volume Volume 52
date of issued 2011-02-21
creator Negoro, Hisashi; Yamauchi, Takeo;
journal title Bulletin of the Toyama Science Museum
volume Volume 34
date of issued 2011-03-15
creator Shimada, Takashi; Yamauchi, Takeo;
journal title Natural history research of San'in
issue Issue 1
date of issued 2003-12
creator Asano, Toshihisa; Iida, Tomohiko; Mitsutake, Shosaku; Enomoto, Takaaki; Hayashi, Kenjiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32059
creator Ohtsuka, Susumu; Kondo, Yusuke; Sakai, Yoichi; Shimazu, Takeshi; Shimomura, Michitaka; Komai, Tomoyuki; Yanagi, Keisuke; Fujita, Toshihiko; Nishikawa, Jun; Miyake, Hiroshi; B. A. Venmathi Maran; Go, Akio; Nagaguchi, Kazumitsu; Yamaguchi, Shuhei; Dechsakulwatana, Chutiwan; Srinui, Khwanruan; Putchakarn, Sumaitt; Mulyadi; Mujiono, Nova; Sutomo; Yusoff, Fatimah Md.;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32060
creator Okahashi, Hidenori;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32061
creator Kawai, Koichirou; Ina, Yuji; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32062
creator Shimizu, Norio; Kadota, Tatsuru; Tsuboi, Miyuki; Sakai, Yoichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
creator Shigeta, Toshihiro; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32064
creator Hirahara, Tomonori; Kubo, Harumori; Kimura, Manami; Mukai, Seiji; Tsubota, Hiromi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 2
date of issued 2010-12-25
SelfDOI 10.15027/32065
creator Ohtsuka, Susumu; Kondo, Yusuke; Iwasaki, Sadaharu; Hayashi, Ken-Ichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32066
creator Kameyama, Takeshi; Watanabe, Kazuo;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32067
creator Kawai, Koichirou; Inoue, Takanori; Saito, Hidetoshi; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32068
creator Kumahara, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32069
creator Saito, Hidetoshi; Niwa, Nobuaki; Kawai, Koichiro; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32070
creator Sato, Taiki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32071
creator Shibutani, Ayako;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32072
creator Ishikawa, Nao;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32073
creator Shimizu, Norio; Naito, Junichi; Ohtsuka, Susumu; Sakai, Yoichi; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 3
date of issued 2011-12-25
SelfDOI 10.15027/32074