creator Shinmei, Toshio; Taniguchi, Masashi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35430
creator Sato, Taiki; Danjo, Kouji;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35429
creator Kawai, Yuki; Sakai, Yoichi; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35428
creator Yamasaki, Hiromi; Shimizu, Norio; Tsuchioka, Kenta; Ueda, Susumu; Takamatsu, Tetsuo; Sato, Katsunori; Kuwabara, Kazushi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35427
creator Shigeta, Toshihiro; Usuki, Hironori; Tomiyama, Takeshi; Sakai, Yoichi; Saito, Hidetoshi; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35426
creator Koide, Miyuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35425
creator Kawai, Koichiro; Kato, Hiroyuki; Saito, Hidetoshi; Imabayashi, Hiromichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 5
date of issued 2013-12-25
SelfDOI 10.15027/35424
creator Sato, Yuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34536
creator Hashimoto, Chika;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34535
creator Nagasawa, Kazuya; Nitta, Masato;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34534
creator Nakatsubo, Takayuki; Nakatsubo, Tomoki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34533
creator Hirose, Masato; Ohtsuka, Susumu; Kondo, Yusuke; Hirabayashi, Takeshi; Tomikawa, Ko; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34532
creator Seo, Shusou;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34531
creator Shigeta, Toshihiro; Obata, Yasuhiro; Hoshino, Kouichi; Okamoto, Hiroyuki; Masaoka, Tetsuji; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34530
creator Asano, Toshihisa; Mitsutake, Shosaku; Hayashi, Kenjiro; Enomoto, Takaaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 4
date of issued 2012-12-25
SelfDOI 10.15027/34529
creator Goto, Hideaki; Nakata, Takashi;
journal title 総合地誌研 研究叢書
volume Volume 35
date of issued 2000-03-31
creator Shibutani, Ayako;
journal title 新潟県立歴史博物館研究紀要
issue Issue 7
date of issued 2006-03-31
creator Shibutani, Ayako; Matthews, Peter; Suzuki, Chuji;
journal title 新潟県立歴史博物館研究紀要
issue Issue 7
date of issued 2006-03-31
creator Shibutani, Ayako;
journal title 古代文化
volume Volume 59
issue Issue 2
date of issued 2007-09-30
creator Shibutani, Ayako;
journal title 古代文化
volume Volume 60
issue Issue 1
date of issued 2008-06-30