creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門 ;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator Ishimaru, Eriko;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator Nagasawa, Kazuya; Ueno, Daisuke;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Tsubota, Hiromi; Ikeda, Seiji; Uchida, Shinji; Kamimoto, Yukari; Shioji, Tsuneo; Kubo, Harumori; Inoue, Yuya; Nakahara-Tsubota, Miho; Yamaguchi, Tomio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Kumahara, Yasuhiro; Iwasa, Yoshiya; Yokogawa, Satoshi; Sato, Taiki; Shimomukai, Tatsuhiko;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Inoue, Yuya; Uchida, Shinji; Tsubota, Hiromi; Yamaguchi, Tomio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Mao, Huimin; Asano, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Fujino, Tsugifumi; Aoki, Takao; Shimizu, Norio; Sugamura, Toru; Honda, Hiroyuki; Yamaguchi, Tomio; Yamasaki, Hirofumi; Yoshida, Masayuki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Shimamoto, Aya; Hijiya, Akiko; Minpo, Saki; Yamasaki, Hiromi; Wanishi, Akihito; Sakai, Yoichi; Hashimoto, Hiroaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Kondo, Yusuke; Murai, Taiki; Hirano, Katsushi; Tomikawa, Ko; Shimomura, Michitaka; Iwasaki, Sadaharu; Ohtsuka, Susumu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator Kawai, Kentaro; Fujita, Hiroki; Umino, Tetsuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 11
date of issued 2019-12-25
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 10
date of issued 2019-03-29
creator 石丸 恵利子; Fujino, Tsugifumi;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 10
date of issued 2019-03-29
creator Fujino, Tsugifumi; 石丸 恵利子;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 10
date of issued 2019-03-29
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 10
date of issued 2019-03-29
creator Hemmi, Keitaro; Kambayashi, Chiaki; Yanagi, Hiroaki; Tani, Shotaro; Shimizu, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Tani, Ayane; Ueno, Yusuke;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Iwasa, Yoshiya; Kumahara, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Ikeda, Seiji; Goto, Masafumi; Shioji, Tsuneo; Takeuchi, Kazue; Shimizu, Norio; Tsubota, Hiromi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25
creator Hirotane, Yu; Shimomukai, Tatsuhiko; Kumahara, Yasuhiro; Sato, Taiki; Iwasa, Yoshiya; Takeshita, Kohei; Yokogawa, Satoshi; Ujihara, Shu; Asai, Shiori;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 10
date of issued 2018-12-25