creator IWASA, Yoshiya; SUGIYAMA, Manami; MURAKAMI, Masatatsu;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator SHINMEI, Toshio; TANIGUCHI, Masashi; OKAZAKI, Kenji; SHIOJI, Tsuneo; IKEDA, Seiji; TANIGUCHI, Noriko; SHINMEI, Masako;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator PHAN, Quynh Chi; KOYAMA, Yoshiki; HONGO, Keisuke; NAKAMURA, Hajime; SHENG, Zepeng; KAWAHARA, Kimika; UCHIDA, Shinji; MOROISHI, Tomohiro; KAMIMOTO, Yukari; NAKAHARA-TSUBOTA, Miho; TSUBOTA, Hiromi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator NAGASAWA, Kazuya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator Ohtsuka, Susumu; Shimizu, Norio; Sato, Taiki; Sato, Yasuhiko;
journal title 日本プランクトン学会報
volume Volume 62
issue Issue 2
date of issued 2015-08
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 13
date of issued 2022-03-31
creator ISHIMARU, Eriko;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 13
date of issued 2022-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 13
date of issued 2022-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 13
date of issued 2022-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 13
date of issued 2022-03-31