creator NAGASAWA, Kazuya; UYENO, Daisuke;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator HARAGA, Izumi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator Umemoto, Kenji;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator Kuhara, Yuki; Sekiguchi, Michihiko; Hori, Nami; Shimizu, Norio; Shioji, Tsuneo; Imakawa, Shinji; Sugamura, Toru;
journal title THE ANNALS OF EDUCATIONAL RESEARCH
issue Issue 45
date of issued 2017-03-31
creator Ishimaru, Eriko;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 11
date of issued 2020-03-31
creator KAWAI, Koichiro; SAIKA, Daisuke; SAITO, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator SATO, Hajime; SHIBATA, Jun-ya; SAKAI, Yoichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator SHIGETA, Toshihiro; TOMIYAMA, Takeshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator TANI, Ayane;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator HIJIYA, Akiko; SHIMAMOTO, Aya; MINPO, Saki; YAMASAKI, Hiromi; SHIMIZU, Norio; WANISHI, Akihito; SAKAI, Yoichi; HASHIMOTO, Hiroaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator HIROTANE, Yu; IWASA, Yoshiya; TAKESHITA, Kohei; HARADA, Ayumu; YOKOGAWA, Satoshi; KUMAHARA, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator ASANO, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator GOTO, Hideaki; YAMANAKA, Tomoru; TAKEMOTO, Hitomi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator NANBA, Renshiro; SHIMIZU, Yuki; TANI, Shotaro; SHIMIZU, Norio;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25