creator HARADA, Ayumu; KUMAHARA, Yasuhiro; YOKOGAWA, Satoshi; IWASA, Yoshiya;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator YOSHIDA, Goro; SHIMABUKURO, Hiromori; HORI, Masakazu; MURASE, Noboru; KATO, Aki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator ASANO, Toshihisa; SHIMIZU, Norio; SATO, Taiki; KIKUCHI, Naoki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator GOTO, Hideaki; TAKEUCHI, Shun; YAMANAKA, Tomoru;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator SATO, Taiki; FUJITA, Kei; IKEDA, Naoki; IWASA, Yoshiya; OIWA, Shintaro; SHEN, Yuqing; TOMITA, Daichi; HARADA, Ayumu; FUJIOKA, Yui; FUJIMURA, Daichi; YOKOGAWA, Satoshi; YORITOMI, Syugo; KUMAHARA, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator NAGASAWA, Kazuya; UYENO, Daisuke;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator HARAGA, Izumi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 12
date of issued 2020-12-25
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator Umemoto, Kenji;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator 広島大学総合博物館埋蔵文化財調査部門;
journal title Hiroshima University Museum Archaeological Research Section Bulletin for Excavation and Study
issue Issue 12
date of issued 2021-03-31
creator KAWAI, Koichiro; SAIKA, Daisuke; SAITO, Hidetoshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator SATO, Hajime; SHIBATA, Jun-ya; SAKAI, Yoichi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator SHIGETA, Toshihiro; TOMIYAMA, Takeshi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator TANI, Ayane;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator HIJIYA, Akiko; SHIMAMOTO, Aya; MINPO, Saki; YAMASAKI, Hiromi; SHIMIZU, Norio; WANISHI, Akihito; SAKAI, Yoichi; HASHIMOTO, Hiroaki;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator HIROTANE, Yu; IWASA, Yoshiya; TAKESHITA, Kohei; HARADA, Ayumu; YOKOGAWA, Satoshi; KUMAHARA, Yasuhiro;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator ASANO, Toshihisa;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25
creator GOTO, Hideaki; YAMANAKA, Tomoru; TAKEMOTO, Hitomi;
journal title Bulletin of the Hiroshima University Museum
issue Issue 13
date of issued 2021-12-25