creator Yamada, Hiroshi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15289
creator Ogashiwa, Yoko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15290
creator Karatani, Rieko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15291
creator Matsuo, Masatsugu; Kawano, Noriyuki; Hirabayashi, Kyoko; Tooka, Yasuyuki; Apsalikov, Kazbek Negamatovich; Hoshi, Masaharu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15292
creator Hiraki, Takayuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15294
creator Satake, Masaaki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15295
creator Zaiki, Kazuo;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 26
date of issued 2004
SelfDOI 10.15027/15296
creator Ogashiwa, Yoko;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15297
creator Jeong, Kyong-ah;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15298
creator Zaiki, Kazuo;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15300
creator Ikeno, Norio; Takenaka, Nobuo; Tanaka, Noboru; Nikaido, Toshie; Nyu, Eiji;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15302
creator Hiraki, Takayuki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15303
creator Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 27
date of issued 2005
SelfDOI 10.15027/15304
creator Koike, Seiichi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15305
creator Murakami, Toshifumi;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15306
creator Matsuo, Masatsugu;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15307
creator Abe, Toshiya; Shinoda, Hideaki;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15308
creator Zaiki, Kazuo;
journal title Hiroshima Peace Science
volume Volume 28
date of issued 2006
SelfDOI 10.15027/15309