creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Transactions on Electron Devices
volume Volume 53
issue Issue 8
date of issued 2006-08
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 9
date of issued 2005-09
creator Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Zhu, Shiyang; Yokoyama, Shigeyuki; Michimata, Shigetomi; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 8
date of issued 2005-08
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 6
date of issued 2005-06
creator Zhu, Shiyang; Nakajima, Anri; Ohashi, Takuo; Miyake, Hideharu;
journal title IEEE Electron Device Letters
volume Volume 26
issue Issue 3
date of issued 2005-03
creator Sunami, Hideo; Yoshikawa, Koji; Okuyama, Kiyoshi;
journal title Microelectronic Engineering
volume Volume 83
issue Issue 4-9
date of issued 2006-04
creator Shibahara, Kentaro; Eto, Takanori; Kurobe, Ken-ichi;
journal title IEEE Transactions on Electron Devices
volume Volume 53
issue Issue 5
date of issued 2006-05
creator Yokoyama, Shin; Ohba, Kenji; Kawamura, Kensaku; Kidera, Toshiro; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 4
date of issued 2001-07-23
creator Yokoyama, Shin; Ohba, Kenji; Nakajima, Anri;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 5
date of issued 2001-07-30
creator Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Kidera, Toshirou; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 5
date of issued 2001-07-30
creator Khosru, Quazi Deen Mohd; Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 79
issue Issue 21
date of issued 2001-11-19
creator Nakajima, Anri; Khosru, Quazi Deen Mohd; Yoshimoto, Takashi; Kidera, Toshirou; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 80
issue Issue 7
date of issued 2002-02-18
creator Khosru, Quazi Deen Mohd; Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 80
issue Issue 21
date of issued 2002-05-27
creator Ito, Yuhei; Hatano, Tsuyoshi; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 80
issue Issue 24
date of issued 2002-06-17
creator Nakajima, Anri; Ito, Yuhei; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 81
issue Issue 4
date of issued 2002-07-22
creator Xu, Zhimou; Suzuki, Masato; Tanushi, Yuichiro; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 88
issue Issue 17
date of issued 2006-04-17
creator Kawamura, Kensaku; Kidera, Toshiro; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 91
issue Issue 8
date of issued 2002-04-15
creator Ishii, Hiroyuki; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Journal of Applied Physics
volume Volume 95
issue Issue 2
date of issued 2004-01-15
creator Hansch, Walter; Nakajima, Anri; Yokoyama, Shin;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 75
issue Issue 11
date of issued 1999-09-13
creator Nakajima, Anri; Yoshimoto, Takashi; Kidera, Toshiro; Obata, Katsunori; Yokoyama, Shin; Sunami, Hideo; Hirose, Masataka;
journal title Applied Physics Letters
volume Volume 77
issue Issue 18
date of issued 2000-10-30