creator Harada, Kentaro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33157
creator Hirouchi, Daisuke;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33158
creator Yamamoto, Shinichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33159
creator Aida, Misako; Yoshida, Tomoki;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33160
creator Aihara, Soichiro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33161
creator Ohkawa, Kazuki; Nishide, Junro; Yamashita, Yasuhiro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33162
creator Kikkawa, Masao; Arisawa, Koji; Kawanobe, Hiroyuki; Uchida, Haruhisa;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33163
creator Nakayama, Minoru;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33164
creator Wu, Shuya;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 43
date of issued 2012-03
SelfDOI 10.15027/33165
creator Ogawa, Yoshikazu; Onodera, Kaori; Shinkawa, Masamitsu; Matsumoto, Asato;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 115
date of issued 2012-03-31
SelfDOI 10.15027/33166
creator Yonezawa, Akiyoshi; Ishida, Kenji;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 116
date of issued 2012-03-31
SelfDOI 10.15027/33167
creator Yoshimoto, Keiichi; Nagao, Hironobu; Eto, Chisako; Inenaga, Yuki; Kameno, Jun;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 117
date of issued 2012-03-31
SelfDOI 10.15027/33168
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Yamamoto, Shinichi; Kaneko, Motohisa; Ohta, Hajime; Kuroki, Toshio; Daizen, Tsukasa; Morozumi, Akiko; Morishima, Tomomi; Murasawa, Masataka; Ooba, Jun; Asonuma, Akihiro; Ohmori, Fujio;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 118
date of issued 2012-04-27
SelfDOI 10.15027/33169
creator Omoifo, Christiana Nkechi;
journal title Journal of International Cooperation in Education
volume Volume 4
issue Issue 1
date of issued 2001-06-25
SelfDOI 10.15027/34151
creator Yonezawa, Akiyoshi;
journal title Journal of International Cooperation in Education
volume Volume 5
issue Issue 1
date of issued 2002-07-25
SelfDOI 10.15027/34174
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
SelfDOI 10.15027/36077
creator Hada, Yumiko; 大佐古 紀雄; Maeda, Kazuyuki; Okamura, Miyuki; Sasaki, Ryo;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 121
date of issued 2013-03-31
creator Yoshimoto, Keiichi; Miyagawa, Keiko; Sakano, Shinji; Inenaga, Yuki; Iida, Naohiro; Sugimoto, Kazuhiro; Kameno, Jun;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 122
date of issued 2013-03-31
creator Yamamoto, Shinichi; Ogata, Naoyuki; Huang, Futao; Fukudome, Hideto; Hada, Yumiko; Ooba, Jun; Watanabe, Satoshi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 123
date of issued 2013-03-31
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Fujimura, Masashi; Kaneko, Motohisa; Goda, Tetsuo; Arimoto, Akira; Daizen, Tsukasa; Iwata, Kozo; Ito, Akihiro; Inoue, Yoshikazu; Kobayashi, Masayuki; Yonezawa, Akiyoshi; Sugimoto, Kazuhiro; Amano, Ikuo; Ushiogi, Morikazu;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 124
date of issued 2013-04-30