creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 24
date of issued 1995-03
SelfDOI 10.15027/27497
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 23
date of issued 1994-03
SelfDOI 10.15027/27496
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 22
date of issued 1993-03
SelfDOI 10.15027/27495
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 21
date of issued 1992-03
SelfDOI 10.15027/27494
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 20
date of issued 1991-03
SelfDOI 10.15027/27493
creator Uehara, Asako; Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 19
date of issued 1990-03
SelfDOI 10.15027/27492
creator Yasuhara, Yoshihito;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 14
date of issued 1985-12
SelfDOI 10.15027/27491
creator Koike, Gengo;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 14
date of issued 1985-12
SelfDOI 10.15027/27490
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 14
date of issued 1985-12
SelfDOI 10.15027/27489
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 13
date of issued 1984-12
SelfDOI 10.15027/27488
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 11
date of issued 1982-12
SelfDOI 10.15027/27487
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 10
date of issued 1981-11
SelfDOI 10.15027/27486
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 10
date of issued 1981-11
SelfDOI 10.15027/27485
creator Kerr, Clark; Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 8
date of issued 1980-08
SelfDOI 10.15027/27484
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 8
date of issued 1980-08
SelfDOI 10.15027/27483
creator Stadtman, Verne A.; Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 7
date of issued 1979-06
SelfDOI 10.15027/27482
creator Mori, Kazuhiro; Hata, Takashi; Yonezawa, Akiyoshi; Huang, Futao; Senba, Katsuya; Nambu, Hirotaka; Amano, Tomomi; Yoshida, Kana; Hada, Sekio; Kaneko, Tsutomu;
creator Huang, Futao;
journal title Higher Education
volume Volume 51
issue Issue 4
date of issued 2006-06
creator Huang, Futao;
journal title Higher Education Research and Development
volume Volume 22
issue Issue 2
date of issued 2003-07