creator 広島大学高等教育研究開発センター; Yamamoto, Shinichi; Kaneko, Motohisa; Ohta, Hajime; Kuroki, Toshio; Daizen, Tsukasa; Morozumi, Akiko; Morishima, Tomomi; Murasawa, Masataka; Ooba, Jun; Asonuma, Akihiro; Ohmori, Fujio;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 118
date of issued 2012-04-27
SelfDOI 10.15027/33169
creator Hada, Yumiko; 大佐古 紀雄; Maeda, Kazuyuki; Okamura, Miyuki; Sasaki, Ryo;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 121
date of issued 2013-03-31
creator Yoshimoto, Keiichi; Miyagawa, Keiko; Sakano, Shinji; Inenaga, Yuki; Iida, Naohiro; Sugimoto, Kazuhiro; Kameno, Jun;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 122
date of issued 2013-03-31
creator Yamamoto, Shinichi; Ogata, Naoyuki; Huang, Futao; Fukudome, Hideto; Hada, Yumiko; Ooba, Jun; Watanabe, Satoshi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 123
date of issued 2013-03-31
creator Kano, Yoshimasa; Sato, Keita; Yamamoto, Tamami; Fujimoto, Kana; Nishimoto, Kayo; Kuzuki, Kouichi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 125
date of issued 2014-03-31
creator Kobayashi, Kouei; Shirakawa, Yuji; Tateishi, Shinji; Murasawa, Masataka;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 126
date of issued 2014-03-31
creator Ooba, Jun; Tagawa, Chihiro; Nomura, Tomoe; Hirouchi, Daisuke;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 127
date of issued 2014-03-31
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Fujimura, Masashi; Yamamoto, Shinichi; Mizuta, Kensuke; Murasawa, Masataka; Ooba, Jun; 大森 不二雄; Horii, Yusuke; Sasaki, Kazuya; Hada, Yumiko; Shima, Kazunori; Hada, Takashi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 128
date of issued 2014-05-20
creator Ogata, Naoyuki; Murasawa, Masataka; Takahata, Hiroshi; Watanabe, Takanobu;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 129
date of issued 2015-03-31
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Maruyama, Fumihiro; Sato, Kuniaki; Ueyama, Takahiro; Yoshida, Kana; Sato, Machi; Ohmori, Fujio; Tsuda, Yukio; Morohashi, Yuji; Mori, Rie; Ooba, Jun;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 130
date of issued 2015-05-22
creator Hada, Yumiko; Osako, Norio; Saksaki, Ryo; Furusaka, Hajime; Matsubara, Naomi; Aspinall, Robert;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 131
date of issued 2016-03-31
creator Miyoshi, Noboru; Pan, Qiujing;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator Niamatullah Baloch; LUO, Siming; SHEN, Hong; Mir Dosteen Hoth;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator Kim, Yangson;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator Shen, Wenqin; Nelson, Adam;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator Mou, Leping;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator PANG, Haishao; WANG, Qing; BAO, Rui;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator XIE, Xinyi; DING, Jieqiong; SHEN, Wenqin; LIU, Yunshan;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator Wang, Dongfang; Xu, Yasi;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03
creator Wang, Chen; Liu, Min;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 18
date of issued 2021-03