creator Fukudome, Hideto;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31434
creator Oba, Jun;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31433
creator Huang, Futao;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 42
date of issued 2011-03
SelfDOI 10.15027/31432
creator Research Institute for Higher Education, Hiroshima University; Yamamoto, Shinichi; Tokunaga, Tamotsu; Amano, Ikuo; Hada, Yumiko; Fukudome, Hideto; Kobayashi, Tetsuo; Shima, Kazunori; Daizen, Tsukasa; Murasawa, Masataka; Yano, Masakazu;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 113
date of issued 2011-04-28
creator Kano, Yoshimasa; Kuzuki, Koichi; Nishimoto, Kayo; Shoraku, Ai; Yamamoto, Tamami; Kiyokuni, Yuji;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 112
date of issued 2011-03-31
SelfDOI 10.15027/31430
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 41
date of issued 2010-03
SelfDOI 10.15027/30721
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 40
date of issued 2009-03
SelfDOI 10.15027/30720
creator Yamamoto, Shinichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 21
date of issued 1992-03
SelfDOI 10.15027/29335
creator Yamamoto, Shinichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 38
date of issued 2007-03
SelfDOI 10.15027/29334
creator Hotta, Taiji;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 39
date of issued 2008-03
SelfDOI 10.15027/27505
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 36
date of issued 2006-03
SelfDOI 10.15027/27504
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 34
date of issued 2004-03
SelfDOI 10.15027/27503
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 32
date of issued 2002-03
SelfDOI 10.15027/27502
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 29
date of issued 1999-03
SelfDOI 10.15027/27501
creator Li, Xi-mu; Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 27
date of issued 1998-03
SelfDOI 10.15027/27500
creator Yamasaki, Hirotoshi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 25
date of issued 1996-03
SelfDOI 10.15027/27499
creator Nanbu, Hirotaka; Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 24
date of issued 1995-03
SelfDOI 10.15027/27498
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 24
date of issued 1995-03
SelfDOI 10.15027/27497
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 23
date of issued 1994-03
SelfDOI 10.15027/27496
creator Otsuka, Yutaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 22
date of issued 1993-03
SelfDOI 10.15027/27495