creator Morozumi, Akiko;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Hashimoto, Koichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Nishimura, Kazuo; Hirata, Junichi; Yagi, Tadashi; Urasaka, Junko;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Torii, Tomoko;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Kuzuki, Koichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Ito, Akihiro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Li, Min;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Konyuba, Hideyuki;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Fukudome, Hideto;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Hada, Yumiko;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator Fujimura, Masashi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Fujimura, Masashi; Yamamoto, Shinichi; Mizuta, Kensuke; Murasawa, Masataka; Ooba, Jun; 大森 不二雄; Horii, Yusuke; Sasaki, Kazuya; Hada, Yumiko; Shima, Kazunori; Hada, Takashi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 128
date of issued 2014-05-20
creator Ooba, Jun; Tagawa, Chihiro; Nomura, Tomoe; Hirouchi, Daisuke;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 127
date of issued 2014-03-31
creator Kobayashi, Kouei; Shirakawa, Yuji; Tateishi, Shinji; Murasawa, Masataka;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 126
date of issued 2014-03-31
creator Kano, Yoshimasa; Sato, Keita; Yamamoto, Tamami; Fujimoto, Kana; Nishimoto, Kayo; Kuzuki, Kouichi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 125
date of issued 2014-03-31
creator 広島大学高等教育研究開発センター; Fujimura, Masashi; Kaneko, Motohisa; Goda, Tetsuo; Arimoto, Akira; Daizen, Tsukasa; Iwata, Kozo; Ito, Akihiro; Inoue, Yoshikazu; Kobayashi, Masayuki; Yonezawa, Akiyoshi; Sugimoto, Kazuhiro; Amano, Ikuo; Ushiogi, Morikazu;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 124
date of issued 2013-04-30
creator Yamamoto, Shinichi; Ogata, Naoyuki; Huang, Futao; Fukudome, Hideto; Hada, Yumiko; Ooba, Jun; Watanabe, Satoshi;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 123
date of issued 2013-03-31
creator Yoshimoto, Keiichi; Miyagawa, Keiko; Sakano, Shinji; Inenaga, Yuki; Iida, Naohiro; Sugimoto, Kazuhiro; Kameno, Jun;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 122
date of issued 2013-03-31
creator Hada, Yumiko; 大佐古 紀雄; Maeda, Kazuyuki; Okamura, Miyuki; Sasaki, Ryo;
journal title Reviews in higher education
volume Volume 121
date of issued 2013-03-31
creator Shima, Kazunori;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 44
date of issued 2013-03
SelfDOI 10.15027/36077