creator Sato, Yuriko;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Kuzuki, Koichi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Kitagaki, Ikuo;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Kato, Yoshiko; Li, Min; Furusato, Yukari; Kato, Kozo;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Ohkawa, Kazuki; Ohno, Ken-ichi; Shimada, Toshiyuki;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Aihara, Soichiro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Matsumiya, Shinji;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Fukudome, Hideto; Tomura, Osamu;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Nanbu, Hirotaka;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Shirakawa, Yuji;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Sakamoto, Tatsuro;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Fujimura, Masashi;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 50
date of issued 2018-03
creator Baik, Chi ;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 15
date of issued 2018-03
creator Calmand, Julien;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 15
date of issued 2018-03
creator Yamada, Reiko;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 15
date of issued 2018-03
creator Dill, David D.;
journal title Higher Education Forum
volume Volume 15
date of issued 2018-03
creator Lin, Shimin;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 49
date of issued 2017-03
creator Miwa, Satoshi; Shimosegawa, Minami;
journal title Daigaku ronshu: Research in higher education
issue Issue 49
date of issued 2017-03