creator KATSUMATA, Yutaro; THAKUR, Gajender; TSUKIMORI, Yoshiki;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 2021-09
creator YUI, Yoshimichi; HINO, Masateru; SHARMA, Vishwa Raj;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 8
issue Issue 1
date of issued 2021-09
creator KATSUMATA, Yutaro;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2021-03
creator OKAMITSU, Nobuko; YAMASHITA, Hiroshi; KIKUCHI, Yoshinao;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2021-03
creator PANT, B.R.; CHAND, Raghubir;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 2
date of issued 2021-03
creator KATSUMATA, Yutaro;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2021-03
creator CHEN, Lin;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2021-03
creator ASADA, Haruhisa;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2021-03
creator OKAHASHI, Hidenori;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2021-03
creator MOAHID, Masaood; MAHARJAN, Keshav Lall;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2021-03
creator SUGIE, Ai;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 11
date of issued 2021-03
creator MATSUMOTO, Miyo;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2020-09
creator KATSUMATA, Yutaro; TSUKIMORI, Yoshiki;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2020-09
creator YADAV, Ganesh; SINGH, R.B.; ANAND, Subhash; PANDEY, B.W.;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2020-09
creator SINGH, Ravi S.;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 7
issue Issue 1
date of issued 2020-09
creator Chin, Rin; Katsumata, Yutaro; Su, Guandong;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 10
date of issued 2020-03
creator Maharjan, Shree Kumar; Maharjan, Keshav Lall;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 10
date of issued 2020-03
creator Moahid, Masaood; Maharjan, Keshav Lall;
journal title Journal of contemporary India studies : space and society, Hiroshima University
issue Issue 10
date of issued 2020-03
creator Pant, B.R.; Chand, Raghubir;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 6
issue Issue 2
date of issued 2020-03
creator Vijayabaskar, Manimegalai;
journal title Journal of Urban and Regional Studies on Contemporary India
volume Volume 6
issue Issue 1
date of issued 2019-10