Thumnail
creator Cui, X. Y.; Shimada, Kenya; Hoesch, M.; Sakisaka, Y.; Kato, H.; Aiura, Y.; Higashiguchi, M.; Miura, Y.; Namatame, H.; Taniguchi, M.;
journal title Surface Science
volume Volume 601
issue Issue 18
date of issued 2007-09
Thumnail
creator Yang, K.; Xie, B. P.; Shen, D. W.; Zhao, J. F.; Ou, H. W.; Wei, J.; Wang, S.; Wang, Y. H.; Lu, D. H.; He, R. H.; Arita, Masashi; Qiao, Shan; Ino, Akihiro; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Xu, F. Q.; Kaneko, Nobuhisa; Eisaki, Hiroshi; Feng, D. L.;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 14
date of issued 2006-04-07
Thumnail
creator Eguchi, Ritsuko; Kiss, Takayuki; Tsuda, Shunsuke; Shimojima, Takahiro; Mizokami, Tomohiro; Yokoya, Takayoshi; Chainani, Ashish; Shin, Shik; Inoue, Isao H.; Togashi, Tadashi; Watanabe, Shuntaro; Zhang, C. Q.; Chen, C. T.; Arita, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 7
date of issued 2006-02-23
Thumnail
creator Iwasawa, Hideaki; Yamakawa, K.; Saitoh, Tomohiko; Inaba, Jungo; Katsufuji, Takuro; Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 96
issue Issue 6
date of issued 2006-02-14
Thumnail
creator Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Arita, Masashi; Hiraoka, Koichi; Kojima, Kenichi; Takeda, Yukiharu; Yoshikawa, Kunta; Sawada, Masahiro; Nakatake, Masashi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Takata, Yasutaka; Ikenaga, Eiji; Shin, Shik; Kobayashi, Keisuke; Tamasaku, Kenji; Nishino, Yoshinori; Miwa, Daigo; Yabashi, Makina; Ishikawa, Tetsuya;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 24
date of issued 2004-12-10
Thumnail
creator Aiura, Yoshihiro; Yoshida, Yoshiyuki; Hase, Izumi; Ikeda, Shinichi; Higashiguchi, Mitsuharu; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Bando, Hiroshi;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 93
issue Issue 11
date of issued 2004-09-10
Thumnail
creator Arita, Masashi; Sato, Hitoshi; Higashi, Masayuki; Yoshikawa, Kunta; Shimada, Kenya; Nakatake, Masashi; Ueda, Yuko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Tsubota, Masami; Iga, Fumitoshi; Takabatake, Toshiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 75
date of issued 2007-03-24
Thumnail
creator Fujimori, Shin-ichi; Fujimori, Atsushi; Shimada, Kenya; Narimura, Takamasa; Kobayashi, Kenichi; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Harima, Hisatomo; Shishido, Hiroaki; Ikeda, Shugo; Aoki, Dai; Tokiwa, Yoshifumi; Haga, Yoshinori; Ōnuki, Yoshichika;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 22
date of issued 2006-06-20
Thumnail
creator Cui, Xiaoyu; Negishi, Hiroshi; Titova, S. G.; Shimada, Kenya; Ohnishi, Akimasa; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Hino, S.; Jahir, A. M.; Titov, A.; Bidadi, H.; Negishi, Saiko; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Sasaki, Minoru;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 8
date of issued 2006-02-16
Thumnail
creator Shiozawa, Hidetsugu; Ishii, Hiroyoshi; Kihara, Hideo; Sasaki, Naoya; Nakamura, Satoshi; Yoshida, Tetsuo; Takayama, Yasuhiro; Miyahara, Tsuneaki; Suzuki, Shinzo; Achiba, Yohji; Kodama, Takeshi; Higashiguchi, Mitsuharu; Chi, Xiaoyu; Nakatake, Masashi; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki; Kataura, Hiromichi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 73
issue Issue 7
date of issued 2006-02-02
Thumnail
creator Higashiguchi, Mitsuharu; Shimada, Kenya; Nishiura, Keisuke; Cui, Xiaoyu; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
date of issued 2005-12-03
Thumnail
creator Iwasawa, Hideaki; Aiura, Yoshihiro; Saitoh, Tomohiko; Hase, Izumi; Ikeda, Shinichi; Yoshida, Yoshiyuki; Bando, Hiroshi; Higashiguchi, Mitsuharu; Miura, Yuichi; Cui, Xiaoyu; Shimada, Kenya; Namatame, Hirofumi; Taniguchi, Masaki;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 72
issue Issue 19
date of issued 2005-09-22
Thumnail
creator Yaji, Koichiro; Kimura, Akio; Hirai, Chiyuki; Taniguchi, Masaki; Koyama, Michie; Sato, Hitoshi; Shimada, Kenya; Tanaka, Arata; Muro, Takayuki; Imada, Shin; Suga, Shigemasa;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 70
issue Issue 6
date of issued 2004-08-05
Thumnail
creator Saitoh, Yuji; Matsushita, Tomohiro; Imada, Shin; Daimon, Hiroshi; Suga, Shigemasa; Fujii, Jun; Shimada, Kenya; Kakizaki, Akito; Ono, Kanta; Fujisawa, Masami; Kinoshita, Toyohiko; Ishii, Takehiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 52
issue Issue 16
date of issued 1995-10-15
Thumnail
creator Rader, Oliver; Kimura, Akio; Kamakura, Nozomu; An, Ki-Seok; Kakizaki, Akito; Miyanishi, Shintaro; Akinaga, Hiroyuki; Shirai, Masafumi; Shimada, Kenya; Fujimori, Atsushi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 2
date of issued 1998-01-01
Thumnail
creator Shimada, Kenya; Mizokawa, Takashi; Mamiya, Kazutoshi; Saitoh, Tomohiko; Fujimori, Atsushi; Ono, Kanta; Kakizaki, Akito; Ishii, Takehiko; Shirai, Masafumi; Kamimura, Takashi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 57
issue Issue 15
date of issued 1998-04-15
Thumnail
creator Shimada, Kenya; Saitoh, Tomohiko; Namatame, Hirofumi; Fujimori, Atsushi; Ishida, Shoji; Asano, Setsuro; Matoba, Masanori; Anzai, Shuichiro;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 12
date of issued 1996-03-15
Thumnail
creator Kakizaki, Akito; Ono, Kanta; Tanaka, Ken-ichi; Shimada, Kenya; Sendohda, Tsuyoshi;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 55
issue Issue 11
date of issued 1997-03-15
Thumnail
creator Park, Kang-Ho; Oh, S.-J.; Shimada, Kenya; Kamata, Atsushi; Ono, Kanta; Kakizaki, Akito; Ishii, Takehiko;
journal title Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics
volume Volume 53
issue Issue 9
date of issued 1996-03-01
Thumnail
creator Kakizaki, Akito; Fujii, Jun; Shimada, Kenya; Kamata, Atsushi; Ono, Kanta; Park, Kang-Ho; Kinoshita, Toyohiko; Ishii, Takehiko; Fukutani, Hirohito;
journal title Physical Review Letters
volume Volume 72
issue Issue 17
date of issued 1994-04-25