creator Ikeda, Hiroaki; Kihira, Kenji; Kuwata, Naoharu; Arai, Shigeaki; Kimura, Yasuhiro; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Fujimura, Kingo; Kuramoto, Atsushi; Fukuchi, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 45
issue Issue 2
date of issued 1996-06
creator Imamura, Yuji; Yokoyama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Hiyama, Eiso; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 44
issue Issue 2
date of issued 1995-06
creator Inouye, Yoshio; Hashimoto, Masayo; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Santo, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 3
date of issued 1994-09
creator Kihira, Kenji; Kadoyama, Masayuki; Miyake, Katsushi; Kitaura, Teruaki; Kimura, Yasuhiro; Yoshida, Minoru; Fukuchi, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 43
issue Issue 4
date of issued 1994-12
creator Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Sugiyama, Masanori; Takesue, Yoshio; Kodama, Takashi; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 3
date of issued 1993-09
creator Kochi, Kazuhiro; Okita, Mitsuaki; Isono, Motoaki; Shigemoto, Shigenori; Watanabe, Kiminori; Shigemoto, Miho; Shimamoto, Humio; Ito, Takashi; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 42
issue Issue 4
date of issued 1993-12
creator Inouye, Yoshio; Morifuji, Kazuo; Masumi, Noriko; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Santou, Takahiro; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 41
issue Issue 4
date of issued 1992-12
creator Sowa, Sho-ichiro ; Masumi, Noriko; Inouye, Yoshio; Nakamura, Shoshiro; Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 40
issue Issue 4
date of issued 1991-12
creator Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Murakami, Yoshiaki; Sewake, Hitoshi; Miyamoto, Katsunari; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki; Matsuura, Yuichiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 3
date of issued 1990-09
creator Mtasiwa, Deodatus M.; Imamura, Nobutaka; Inada, Tominari; Takimoto, Yasuo; Okada, Kosuke; Nanba, Koji; Asaoku, Hideki; Kuramoto, Atsushi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 39
issue Issue 4
date of issued 1990-12
creator Matsuyama, Toshiya; Matsumura, Takashi; Kawahori, Katsufumi; Hoshino, Shuji; Takahashi, Tadateru; Nakagawa, Yoshimoto; Dohi, Kiyohiko; Yamamoto, Masami;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 3
date of issued 1989-09
creator Takesue, Yoshio; Yokoyama, Takashi; Kodama, Takashi; Fujimoto, Mikio; Okita, Mitsuaki; Sewake, Hitoshi; Murakami, Yoshiaki; Imamura, Yuuji; Tsumura, Hiroaki;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 38
issue Issue 4
date of issued 1989-12
creator Kaihara, Y.; Katayama, A.; Ono, K.; Kurose, M.; Toma, K.; Amano, H.; Nikawa, H.; Kozai, K.;
journal title European Journal of Paediatric Dentistry
volume Volume 15
issue Issue 2
date of issued 2014-06
creator Kaihara, Y.; Katayama, A.; Iwamae, S.; Kihara, T.; Ono, K.; Kurose, M.; Amano, H.; Nikawa, H.; Kozai, K.;
journal title European Journal of Paediatric Dentistry
volume Volume 15
issue Issue 4
date of issued 2014-12
creator Hatano, Eiji; Adachi, Nagao; Wada, Masashi; Kameo, Hitoshi; Masuda, Keizo; Miyoshi, Kazuo; Izumi, Yasuhiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
creator Yamauchi, Junko; Yashiki, Mikiko; Une, Itsuko; Kojima, Tohru; Ito, Hisao; Kawachi, Shoji; Ohtani, Minako;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
creator Nakanuno, Ryuichi; Yasuda, Toshimichi; Hamada, Hiroshi; Yoshikawa, Hiroshi; Nakamura, Ryuji; Saeki, Noboru; Kawamoto, Masashi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 3
date of issued 2015-09
creator Komoto, Daisuke; Iida, Koji; Higaki, Toru; Kaichi, Yoko; Takauchi, Komei; Arihiro, Koji; Kakita, Akiyoshi; Hirokawa, Yutaka; Awai, Kazuo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 64
issue Issue 4
date of issued 2015-12
creator Ogawa, Kaho; Kazawa, Kana; Moriyama, Michiko;
journal title Journal of health sciences, Hiroshima University
volume Volume 13
issue Issue 1・2
date of issued 2016-03-31