Thumnail
creator Tanaka, Kimio; Izumi, Takaki; Ohkita, Takeshi; Kamada, Nanao;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 1
date of issued 1984-03
Thumnail
creator Satow, Yukio; Akimoto, Naotaka; Lee, Juing-Yi; Sumida, Hiroshi; Okamoto, Naomasa;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
Thumnail
creator Shigeta, Chiharu; Tanaka, Kimio; Kawakami, Masahito; Ohkita, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
Thumnail
creator Yamane, Motoi; Nishiki, Masayuki; Kataoka, Tsuyoshi; Kishi, Naohiko; Amano, Kuniki; Nakagawa, Kenichi; Okumichi, Tsuneo; Naito, Masashi; Ito, Akihiko; Ezaki, Haruo;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 33
issue Issue 4
date of issued 1984-12
Thumnail
creator Kajihara, Hiroki; Nakagami, Kazuhiko; Iijima, Soichi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 4
date of issued 1983-12
Thumnail
creator Izumi, Takaki; Kawakami, Masahito; Enzan, Hideaki; Ohkita, Takeshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
Thumnail
creator Naito, Masashi; Naito, Yukiko; Watanabe, Hiromitsu; Ito, Akihiro;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 3
date of issued 1983-09
Thumnail
creator Ito, Akihiro; Naito, Masashi; Naito, Yukiko; Watanabe, Hiromitsu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 32
issue Issue 1
date of issued 1983-03
Thumnail
creator Satow, Yukio; Okamoto, Naomasa; Yi, Lee Juing; Sumida, Hiroshi;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
Thumnail
creator Satow, Yukio; Ohmae, Kiyokazu; Okamoto, Naomasa; Abe, Tsutomu; Watanabe, Shoji;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 2
date of issued 1982-06-10
Thumnail
creator Naito, Yukiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 31
issue Issue 1
date of issued 1982-03-10
Thumnail
creator Naito, Yukiko;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 30
issue Issue 4
date of issued 1981-12-10
Thumnail
creator Ibuki, Yuta; Hamai, Yoichi; Hihara, Jun; Taomoto, Junya; Furukawa, Takaoki; Yamakita, Ichiko; Okada, Morihito;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 1
date of issued 2016-03
Thumnail
creator Matsuba, Junji; Otani, Keiko; Satoh, Kenichi; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 2
date of issued 2016-06
Thumnail
creator Hara, Noriyuki; Satoh, Kenichi; Otani, Keiko; Kawakami, Hideshi; Ohtaki, Megu;
journal title Hiroshima Journal of Medical Sciences
volume Volume 65
issue Issue 2
date of issued 2016-06
Thumnail
creator Teruya, Kiichiro; Myojin-Maekawa, Yuki; Shimamoto, Fumio; Watanabe, Hiromitsu; Nakamichi, Noboru; Tokumaru, Koichiro; Tokumaru, Sennosuke; Shirahata, Sanetaka;
journal title Biological and Pharmaceutical Bulletin
volume Volume 36
issue Issue 3
date of issued 2013-03-01
Thumnail
creator Ohno, Hideshi; Jimura, Akiyuki; Nakao, Yoshiyuki; Kawano, Noriyuki; Satoh, Kenichi;
journal title Hiroshima studies in English language and literature
volume Volume 62
date of issued 2018-03-30
Thumnail
creator Tsutani, Yasuhiro; Miyata, Yoshihiro; Masuda, Takeshi; Fujitaka, Kazunori; Doi, Mihoko; Awaya, Yoshikazu; Kuyama, Shoichi; Kitaguchi, Soichi; Ueda, Kazuhiro; Hattori, Noboru; Okada, Morihito;
journal title BMC Cancer
volume Volume 18
date of issued 2018-12-10
Thumnail
creator Okubo, Hirofumi; Kushiyama, Akifumi; Sakoda, Hideyuki; Nakatsu, Yusuke; Iizuka, Masaki; Taki , Naoyuki; Fujishiro, Midori; Fukushima, Toshiaki; Kamata, Hideaki; Nagamachi, Akiko; Inaba, Toshiya; Nishimura, Fusanori; Katagiri, Hideki; Asahara, Takashi; Yoshida, Yasuto; Chonan, Osamu; Encinas, Jeffery; Asano, Tomoichiro;
journal title Scientific Reports
volume Volume 6
date of issued 2016-01-28
Thumnail
creator Mawas, Amany Sayed; Amatya, Vishwa Jeet; Kushitani, Kei; Kai, Yuichiro; Miyata, Yoshihiro; Okada, Morihito; Takeshima, Yukio;
journal title Scientific Reports
volume Volume 8
date of issued 2018-01-09